• Plníme požiadavky praktických obchodníkov

Vlastnosti platforiem pre Forex, akcie, CFD, komodity

Uspokojenie požiadaviek skúsených online obchodníkov

Moderní obchodníci a investori pri realizácii obchodov čoraz viac požadujú použiteľnosť, mobilitu, výkonnosť a služby. Saxo Bank uspokojuje tieto požiadavky prostredníctvom svojich najnovších technických nástrojov a parametrov. Zákazníci sa kedykoľvek a z ľubovoľného miesta môžu dostať k informáciám v reálnom čase, k meniacim sa cenám a k nástrojom na obchodovanie a správu ich pozícií. Saxo Bank ďalej umožňuje zákazníkom využívať množstvo termínovaných obchodov, čo ich posilňuje na účinnejšie obchodné rozhodnutia a lepšie porozumenie a zhodnotenie potenciálnej investície.

Saxo Bank sa zaviazala nepretržite obohacovať jej platformy a služby o ponuky, ktoré zahrňujú okrem iného aj:

 • Ekonomický kalendár – udržiavanie investorov informovaných o najvýznamnejších udalostiach na trhu v najvýznamnejších globálnych ekonomikách
 • Zrušenie/stratu objednávok – pomoc pri správe investícií v čase nestálosti trhu 
 • Správy a analýzy – poskytovanie bezkonkurenčných správ, informácií a analýz trhov, na ktorých chcú obchodovať
 • Pružné pracovné priestory – poskytnutie úplnej kontroly nad online obchodným prostredím a nad jeho postavením v pracovnom priestore prispôsobenom obchodníkovi na mieru
 • Prehliadač nástrojov – umožnenie rýchlej lokalizácie nástrojov zo širokej škály produktov Saxo Bank
 • Funkciu pre tvorbu diagramov – umožňuje obchodníkom manipulovať, analyzovať a porovnávať  vývoj cien pre viaceré nástroje
 • Technickú analýzu – poskytuje detailné metódy pre štúdium trhu pre moderného online obchodníka 

Postavením zákazníkov zoči-voči podnikateľským medzníkom a rozhodovacím procesom, Saxo Bank úspešne vytvorila robustné a vysoko účinné prostredie pre online obchodovanie, ktoré zahŕňa zvýšený počet produktov a druhov objednávok, parametrov platforiem a funkcií.

​​

Pokračovať
Kliknutím na "Pokračovať" vyjadrujem súhlas s podmienkami používania  a súhlasím s tým, že ma Saxo Bank A/S alebo ktokoľvek zo skupiny Saxo Bank Group, môže kontaktovať telefonicky alebo emailom s informáciami o finančných produktoch a službách a na to, aby mi pomohol sa zorientovať vo využití ponúk skupiny Saxo Bank. Zároveň beriem na vedomie, že každá komunikácia so Saxo Bank je monitorovaná a telefonáty sú nahrávané.

Nikdy sa neprestávajte učiť

Naučte sa obchodovať pomocou programu TradeMentor. Naše výukové videosemináre pomáhajú zlepšiť vašu istotu a radia v živom virtuálnom obchodnom prostredí.

 • Druhy príkazov 

  Použitie objednávok znamená možnosť minimalizácie strát z poklesu a možnosť zablokovania profitov pri pohybe trhu chybným smerom.

  Bežné zastavenie objednávok bolo navrhnuté s cieľom pomôcť ochrániť investície proti nepriaznivým pohybom trhu. Zastavenie objednávok môže byť nastavené na pozíciách vo všetkých nástrojoch kvôli disciplinovanému obchodovaniu a obmedzeniu rizika nadmerných strát. To znamená, že investori môžu nechať ich obchodnú platformu pocítiť, že prijali opatrenia na obmedzenie strát pre prípad, keď sa trh bude hýbať v ich neprospech počas ich absencie.

  Zastavenie objednávok pre predpokladané udalosti – aj priaznivé, ako sú dovolenka, zatváracie dni atď. Ak niekto nemá možný prístup k počítaču alebo k internetu alebo jednoducho nechce celý deň strážiť trhy, zastavenie strát umožňuje dokonalú relaxáciu s vedomím, že maximálne v najhoršom prípade sú obchody chránené pred rizikom poklesu.

  Koncové zastavenia predstavujú menej známu a menej používanú voliteľnú funkciu. Umožňujú investorom nastaviť odchýlku vyjadrenú v zrnkách (stotisícinách menovej jednotky) tak, že po dosiahnutí nastaveného počtu zrniek dôjde k automatickému predaju danej pozície. Ak by došlo k stúpnutiu aktuálnej ceny, percentuálna úroveň je počítaná z novej vyššej hodnoty. Koncové zastavenia môžu preto preukázať vynikajúcu možnosť minimalizácie strát a potenciálne zaistenie profitov pri pohyboch trhu v neprospech investičných pozícií.

  Bežné zastavenie objednávok aj koncové zastavenie sú k dispozícii pre zákazníkov Saxo Bank na všetkých obchodných platformách. V závislosti na obchodovanej triede aktív je možné použiť množstvo nástrojov na zastavenie, ktoré odpovedajú druhu obmedzení rizika, ktoré investor hľadá.

  Väčšina obchodníkov nemôže byť dostupná 100% času. Bežné zastavenie umožňuje spokojne spať a môže predstavovať efektívny spôsob ochrany kapitálu a obmedzenia rizika. Zároveň sa jedná o prospešný spôsob na obmedzenie následkov nestálosti ceny v rámci jedného dňa.

 • Grafy na technickú analýzu

  Systémy online pre tvorbu diagramov

  Výkonný systém tvorby diagramov na platformách Saxo Bank pre online obchodovanie umožňuje obchodníkom manipulovať, analyzovať a porovnávať vývoj cien pre početné nástroje. Modul diagramu sa používa na sledovanie pohybov ceny zvoleného nástroja. Obsahuje množstvo druhov diagramov kvôli uspokojeniu preferencií a potrieb rôznych obchodníkov a nástroje pre analýzu na sledovanie a predpovedanie pohybov ceny.

  Zákazníci môžu profitovať z funkcie a parametrov profesionálneho popisu diagramov, dodávaného štandardne, a využívať predtým neznáme zjednodušenie analýzy vývoja cenových údajov pre daný nástroj. K dispozícii je veľké množstvo štýlov diagramov kvôli uspokojeniu potrieb a preferencií pri analyzovaní vývoja cenových údajov.

  Štýly diagramov Saxo Bank zahrnujú: pruhový, pruhový - HLC (s vysokou, nízkou a zatváracou cenou), OHLC (s otváracou, nízkou, vysokou a zatváracou cenou), ponuka/dopyt, svietnikový, bodkovaný, lesný, čiarkovaný, bodkočiarkovaný, schodovitý a porovnávací.

  Diagramy umožňujúce uchopenie a zväčšenie

  Modul pre diagramy obsahuje funkciu zväčšenia a úpravu mierky, s cieľom umožniť obchodníkom zmeniť veľkosť diagramov kvôli zvýrazneniu špecifických častí s informáciami. Pre čo najlepšiu použiteľnosť je k dispozícii aj funkcia automatickej zmeny veľkosti. Systém tvorby diagramov umožňuje rýchly pohyb po cenových údajoch v rámci daného nástroja.

  Užívatelia môžu:

  • Uchopiť a pretransformovať na diagram staršie údaje
  • Uchopiť príslušnú os mierky a zhustiť diagram
  • Zväčšiť a zmenšiť diagram s použitím nástroja zoomovania
  • Automatická mierka automaticky upraví veľkosť diagramu na potrebnú úroveň.

  Analýza vzorov a trendov

  Systém tvorby diagramov Saxo Bank obsahuje množstvo nástrojov určených pre pomoc obchodníkom pri analýze vzorov a trendov, vrátane:

  • Početných čiar a záznamov ako je čiara trendu, vodorovná čiara, Fibonacciho rada a vidly
  • Množstvo diagramových štúdií.

  V rámci modulu diagramov je k dispozícii aj množstvo záznamov na nakreslenie čiar, tvarov a pridanie textov k diagramom s cieľom pomôcť obchodníkom pri analýze vzorov.

  Integrácia účtu

  Zákazníci Saxo Bank môžu vidieť príslušné objednávky, vrátane medznej hodnoty (cieľového profitu), bežného a koncového zastavenia z ich účtov pre obchodovanie na príslušných diagramoch. Otvorené objednávky môžu byť priradené k hodnotám zastavenia/strát a k cieľovým hodnotám medzného profitu a je možné ich meniť priamo z diagramu.

  Technické štúdie

  V module pre diagramy je k dispozícii množstvo technických štúdií, vrátane Bollingerových pásiem, priemernej hodnoty pohybu, kľúčové čiary, pomalé stochastické hodnoty a MACD (priemerná hodnota pohybu konvergencií/divergencií). Niektoré štúdie sú vybavené dialógovými oknami, v ktorých môžu byť uvedené parametre štúdie a forma analýzy. Po pridaní štúdie sa zobrazí dialógové okno.

  Porovnanie viacerých nástrojov

  Obchodníci môžu zobraziť viaceré nástroje na rovnakej osi kvôli jednoduchému porovnaniu, a okrem toho môžu uchopiť a nastaviť vzťažný bod pre porovnanie časového vývoja špecifických bodov.

  Táto štúdia umožňuje rozbor korelácie medzi rôznymi finančnými nástrojmi. V porovnávacom režime os ceny zobrazuje percentuálnu koreláciu medzi hodnotami ceny nástrojov. Za vzťažný bod je tiež možné určiť špecifický bod v čase. Po nastavení vzťažného bodu budú diagramové nástroje nakreslené ako príslušný percentuálny podiel z takejto hodnoty.

  Saxo Bank nepretržite technicky pracuje na zlepšení všetkých jej ponúk a na vývoji platforiem. Za týmto účelom Saxo Bank najnovšie pridala novú funkciu pre tvorbu diagramov ako je Klon a Diagram skupiny.

   

   

   
 • Technická analýza

  Vývoj novej stratégie online obchodovania

  Vzhľadom k tomu, že trh online obchodovania naďalej rastie úmerne nášmu poznaniu, obchodníci a investori, snažiaci sa pridať do ich obchodovania osobitý prvok, používajú stále viac technickú analýzu. Použitie technickej analýzy môže byť hodnotným nástrojom pri budovaní trhovej stratégie a udržiavaní disciplíny obchodovania. Platformy Saxo Bank pre online obchodovanie majú vstavané ľahko použiteľné nástroje, ktoré umožňujú obchodníkom využiť výhody technickej analýzy.

   

  Prístupné systematické obchodovanie

  Pokročilé nástroje, ako napr. program Saxo Bank pre technickú analýzu, teda podrobné metódy štúdia trhu sú končekmi prstov moderného online obchodníka. Systematické obchodovanie už nie je vyhradené len pre inštitúcie a profesionálnych peňažných manažérov – v súčasnosti je pokročilý technický výskum v dosahu všetkých investorov.

  Nástroj technickej analýzy umožňuje:

  • Rozoznanie modelu a analýz: Nástroj pre pokročilú technickú analýzu ponúka rozoznanie klasického modelu vo zvolených devízových pároch a indexoch obchodovania Forex
  • Technická podstata: Prehľad technických udalostí priradených špecifickým nástrojom
  • Triedenie akcií: Technický triedič akcií ponúka obchodné nápady založené na technickej analýze s použitím zvoleného alebo preddefinovaného kritéria triedenia
  • Diagramy prispôsobiteľné podľa potrieb zákazníkov: Zvýšená pružnosť umožňuje obchodníkom vidieť diagramy a modely podľa ich požiadavky
  • Hlásenia udalostí: Hlásenia udalostí informujú o cenách a o technických udalostiach
  • Medzi ostatné vlastnosti patria: Zvýraznenie denného trhu, obchodné nápady a prehľad výkonnosti produktu.

  Prechod online obchodovania na pokročilú úroveň

  Ľahko použiteľný program Saxo Bank pomáha obchodníkov predvídať cenové trendy v obchodovaní Forex a na akciovom trhu analýzou vývoja cien a hľadaním modelov a vzťahov. Pri splnení preddefinovaného kritéria budú užívatelia upozornení, aby mohli ťažiť zo všetkých príležitostí. Je to podobné, ako keby sme mali k dispozícii vlastného analytika obchodovania na devízovom trhu alebo manažéra akcií na ‘stráži trhu', kvôli hľadaniu príležitostí obchodovania.
  Inovačný nástroj pre technickú analýzu, ktorý je dostupný prostredníctvom platforiem Saxo Bank pre online obchodovanie, prináša množstvo výhod. V prvom rade ponúka rozoznanie klasického modelu vo zvolených devízových pároch a indexoch obchodovania Forex a to znamená, že po dosiahnutí hodnoty kľúčového indikátora sú jednotlivci upozornení. Technický triedič akcií ponúka obchodné nápady pre online obchodovanie, založené na údajoch trhu s použitím kritéria triedenia, ktoré užívateľ zvolí alebo zadá – takýmto spôsobom môžu investori špecifikovať o čo majú záujem ako aj formát, v akom majú byť požadované údaje dodané.

  Vzdelávanie týkajúce sa technickej analýzy

  Súčasťou programu technickej analýzy v SaxoTrader a SaxoWebTrader je aj vzdelávacia časť, kde môže užívateľ získať poznatky ohľadne technickej analýzy a kde je vysvetlené aké možnosti ponúka pri pohľade na trh v rôznych kontextoch zo strany ‘nesystematického' obchodníka. Všetko od Bollingerových pásiem až po Gannové diagramy je zadefinované jasne a formou názorných ukážok, vrátane dôvodov pre a proti použitiu každého druhu analýzy.
  Vzhľadom k tomu, že popularita technickej analýzy zaznamenala nárast, odhaduje sa, že na niektorých trhoch až o 80% rozhodnutí sa zakladá na technickom základe skôr ako na fundamentalistickom. Táto štatistika poukazuje na to, ako na dnešných neistých trhoch je potreba obchodných rozhodnutí urobených na základe dobrých informácií dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Nástroj pre technickú analýzu v spolupráci s modulmi pre prúdiace správy a informáciami špecifickými pre danú spoločnosť, dostupnými prostredníctvom platforiem Saxo Bank, vytvárajú výkonnú kombináciu obchodných zdrojov.

  Výhody technického alebo „systematického“ prístupu

  Rozmiestnenie preddefinovaných pravidiel, podľa ktorých sú obchody najprv zadané a až potom spravované, je aktuálne živnou pôdou pre súkromných obchodníkov.
  Výhody takéhoto prístupu k trhu sú početné, a patria k nim aj hlavné štyri ako vyhýbanie sa systémovým chybám, zdôraznenie disciplíny, rozmiestnenie kvantitatívneho procesu a prísna kontrola rizika. Obchodný systém môže byť relatívne jednoduchý na vyhodnotenie a na správu rizika skôr, ako bude akýkoľvek kapitál uvedený do rizika, pretože charakteristiky výkonnosti môžu byť pozorované už vopred na základe širokého rozsahu trhových podmienok.

  Systematické obchodovanie znamená disciplínu

  Systematický obchodník dodržuje a prispôsobuje sa rôznym technickým faktorom, prítomným na trhu, posudzujúc ich význam a vývoj stratégie kvôli obchodu s najlepším pomerom rizika/odmena pre daný scenár. V každom prípade platí, že vytvoriť rozsiahly výnosný systém obchodovania predstavuje obrovskú úlohu, ktorú netreba podceniť. Nováčikovia, ktorí si myslia, že ak zoberú pár ich obľúbených technických indikátorov a obalia ich zastavením strát a cieľovým profitom, postačí na dosiahnutie ich cieľov, budú pravdepodobne po dlhšom čase sklamaní.
  Pre obchodníkov je veľmi dôležité vytvoriť viac ako jeden model aplikovaný na jeden nástroj. Portfólio starostlivo vybratých rôznorodých modelov je pravdepodobne oveľa stabilnejšie a jeho výsledkom sú kontrolované fluktuácie profitu a miernejšia krivka kmeňových akcií. A to znamená možnosť vyššej finančnej sily a potenciálnych profitov.

   

 • Flexibilná pracovná plocha

  Flexibilné pracovné priestory ponúkajú úplnú kontrolu nad online obchodným prostredím pre obchodníkov, ich postavením do pracovného priestoru prispôsobeného na mieru

  Pohľady prispôsobiteľné potrebám zákazníkov

  V platforme SaxoWebTrader množstvo pohľadov umožňuje rýchly a výhodný prístup k množstvu nákresov na displeji prostredníctvom použitia tabuliek v hornej časti pracovného priestoru. K dispozícii sú prednastavené pohľady, avšak užívatelia môžu jednoducho vytvoriť ich vlastné individuálne nastavenie.

  Niektoré vzorové pohľady zahŕňajú:

  • Obchodný pohľad venovaný často obchodovaným alebo obľúbeným nástrojom, doplnený o obchodné moduly, diagramy, analýzy a správy, týkajúce sa týchto nástrojov
  • Pohľad na účet, zahrňujúci aktuálne pozície užívateľa a maržu, stav účtu a podrobnejšie správy o účte
  • Pohľad na vyhľadávanie s trhovými správami a aktualizáciami od Saxo Bank a od ostatných vrcholových analytikov.

  Dokovateľné panely

  Pružná platforma SaxoTrader od Saxo Bank pomáha čo najlepšie využívať dostupný priestor.

  Prvky šetriace priestor zahrňujú:

  • Panely (jednotlivé aj skupiny tabuliek) môžu byť premiestnené mimo platformy – veľká výhoda pre tých, ktorý používajú viacej displejov
  • Panely môžu byť zoskupené jeden na druhom
  • Panely môžu byť spolu dokované
  • Panely môžu byť skryté, keď sa nepoužívajú.

  Dokumenty a panely

  So SaxoTrader môžu byť obchodné moduly a nástroje zobrazené v rôznych formátoch. Zvolený formát závisí na module.

  • Dokumenty – najvhodnejší formát pre rozsiahle nástroje, ktoré obsahujú množstvo informácií alebo textu. Dokumenty vyplnia celý displej a vytvoria základ pohľadu
  • Panely – pružnejší formát, ktorý umožňuje umiestniť moduly okolo dokumentov a pohybovať nimi pozdĺž pracovného priestoru a dokonca ich aj umiestniť mimo neho pri práci s viacerými displejmi. 
 • Prehliadač nástrojov

  Prehliadač nástrojov umožňuje rýchlu lokalizáciu nástrojov zo širokej škály produktov Saxo Bank.

  Prehliadač nástrojov pomáha lokalizovať a zorganizovať všetky obchodné nástroje prostredníctvom platforiem Saxo Bank pre online obchodovanie, pričom plní úlohu štartovacej položky pre všetky nástroje. Po zvolení ľubovoľného nástroja je možné ho zobraziť vo forme diagramu alebo zahájiť obchodovanie, zatiaľ čo je možné vidieť špecifické informácie pre zvolený nástroj.

  Z poskytnutých menu je možné prehľadávať veľké množstvo finančných nástrojov, a dvojité kliknutie na zvolený nástroj spôsobí jeho pridanie do modulu Cien a obchodovania na platforme. Tri tabuľky umožňujú užívateľovi zvoliť z kompletného zoznamu dostupných nástrojov a to zadaním názvu nástroja, voľbou predtým zadefinovaných obľúbených nástrojov.

  Tabuľka s obľúbenými nástrojmi môže byť použitá pre voľbu tých nástrojov, s ktorými sa obchodovalo aktuálne (dostupná prostredníctvom adresára Aktuálne obchodované nástroje) alebo nástrojov predtým zadefinovaných ako obľúbené.

  Vyhľadávanie a filtrovanie

  Prehliadač nástrojov obsahuje množstvo voliteľných funkcií na uľahčenie rýchlej lokalizácie nástrojov:

  • Stačí ak zadáte len pár písmen názvu nástroja alebo spoločnosti
  • Zrušte voľbu nepotrebných produktov tak, aby sa zobrazovali len produkty, ktoré sú predmetom vášho záujmu
  • Prelistujte si nástroje podľa priemyselných odborov

  Štartovacia podložka

  Prehliadač nástrojov pôsobí ako štartovacia podložka pre funkcie obchodovanie, zobrazovanie diagramov a analýzy.

  Na obchodnej platforme, po zvolení jedného alebo viacerých nástrojov: 

  • Kliknite pravým tlačidlom na myši, aby ste otvorili obchodný modul, cenový modul alebo diagram s nástrojom(i)
  • Uchopte nástroj(e) v existujúcom module diagramov alebo obchodovania

  Uloženie obľúbených nástrojov

  Užívatelia môžu pridávať prístupné nástroje do zoznamu ich Obľúbených nástrojov, kvôli rýchlemu privolaniu. Nástroje použité v poslednej dobe je možné rýchlo privolať zo zoznamu Obľúbených nástrojov.

 • Ekonomický kalendár

  Saxo Bank poskytuje zákazníkom zákaznícky prispôsobiteľný makroekonomický kalendár pre  termínované udalosti v najväčších globálnych ekonomikách.  Údaje sú zobrazené v časovom slede a zákazníci ich môžu odfiltrovať podľa druhu dát, časového obdobia a krajiny.  Kalendár zahrňuje, v rámci možností, odhady a predchádzajúce hodnoty makroekonomických dát. Kliknite tu pre zobrazenie ekonomického kalendára. 

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Správy a analýzy 

  Online finančné správy

  Saxo Bank má v úmysle poskytnúť zákazníkom bezkonkurenčné správy, informácie a analýzy trhov, na ktorých chcú obchodovať. To značí, že Saxo Bank nielen poskytuje rozsiahle aktuálne údaje o trhu, ale takisto správy a analýzy týkajúce sa geopolitík, makroekonomík, mien, stálych výnosov, kmeňových akcií a komodít. Saxo Bank má v úmysle vychovávať zákazníkov a dodať im dôveru v obchodovaní prostredníctvom platforiem banky.


  Dow Jones Newswires
  Účet v Saxo Bank poskytuje zákazníkom prístup k najnovším správam a komentárom zo spravodajstva Dow Jones Newswires. Dow Jones Newswires, časť z News Corporation – jedného z najväčších a najznámejších poskytovateľov správ na celom svete, poskytuje množstvo najdôležitejších titulkov z finančných trhov a komentáre skúsených novinárov, ktorí získavajú informácie z profesionálnych zdrojov. Dow Jones Newswires predstavuje dôveryhodný zdroj správ pre profesionálnych obchodníkov a investorov na celom svete.
  Ohľadne podrobnejších informácií o službách Dow Jones News a o prístupe k nim prostredníctvom platforiem, kliknite, prosím, tu.


  Market News International
  Market News International (MNI) poskytuje správy z finančného trhu, zameriavajúce sa na najaktuálnejšie, výrazné, dôveryhodné a praktické udalosti a prieskum trhu a to všetko v reálnom čase. Zákazníci Saxo Bank majú prístup k službe FX Bullets od MNI, ktorá poskytuje spravodajstvo týkajúce sa denného obchodovania na najväčších menových trhoch, ekonomických indikátorov a ďalších správ, ovplyvňujúcich situáciu na trhu. MNI pred novinármi priznáva, že si je vedomá toho, že čitatelia (čím myslí obchodníkov), majú k dispozícii informácie, ktoré potrebujú.


  Direkt
  News Agency Direkt is the leading financial newswire in the Nordic region, providing the capital markets with financial news in real-time. Direkt DK offers Danish language coverage of the Danish and international markets and Direkt SE covers top financial stories and market commentaries from Swedish and global markets.​
   

   

 • Ďalšie súčasti platforiem uľahčujúce obchodovanie

  Súhrnný prehľad účtu

  Menu účtu môže byť použité na zobrazenie zarezervovaných obchodov, finančných stavov, otvorených pozícií a prehľadov účtu. Pozície otvorené v reálnom čase sú dostupné prostredníctvom nepretržite aktualizovaného prehľadu účtu v novom súhrnnom prehľade účtu aj v module otvorených pozícií.

  Diskuskný modul

  Diskusný modul je k dispozícii pre segmenty niektorých zákazníkov a používa sa na online komunikáciu s vedúcim úradníkom účtov v Saxo Bank, prostredníctvom série krátkych správ.

  Všetky správy, odoslané aj prijaté prostredníctvom Diskusného modulu sú zaznamenané v Diskusnom zázname (Účet > Prehľad > Tabuľka záznamov činnosti). Skontrolujte zaškrtávacie políčko 'Diskusia', zadefinujte časové obdobie pre požadovaný prehľad diskusií a potom kliknite na Ukázať.

  Cenový panel

  Integrácia všetkých obchodovaných produktov do jediného obchodného modulu, cenového panelu platforiem Saxo Bank, umožňuje obchodníkom monitorovať trhové ceny pre viacero nástrojov z jediného zoznamu cien a obchodovať priamo s týmito okamžitými cenami.