• Korporátny účet

ŽIADOSŤ O KORPORÁTNÝ ÚČET

Požiadať o korporátny účet je jednoduché. Stačí vyplniť následujúci formulár a odoslať ho spolu s dokumentami uvedenými nižšie.

ŽIADOSŤ O OTVORENIE ÚČTU

ĎALŠIE DOKUMENTY


Spolu s vyššie uvedeným formulárom nám prosím zašlite nasledovné dokumenty.

Požadované dokumenty

  • Kópiu osvedčenia o registrácii spoločnosti (Výpis z obchodného registra, Certificate of Incorporation)
  • Podpísané stanovy spoločnosti
  • Dokumentáciu o osobách s podpisovým právom oprávnených podpisovat' dokumenty v mene Vašej firmy
  • Doklad totožnosti osôb s podpisovým právom
  • Doklad totožnosti a doloženie adresy trvalého bydliska všetkých vlastníkov
  • Dokumenty dokladajúce vlastnícku štruktúru firmy
  • US Tax Certificate

URÝCHLITE SPRACOVANIE VAŠEJ ŽIADOSTI


V záujme rýchlejšieho spracovania Vašej žiadosti možete všetky požadované dokumenty zaslať naskenované e-mailom.

Jak na to

Dokumenty prosím zašlite e-mailem na adresu ​ Entityonboarding@saxobank.com.

Pokiaľ nemáte skener, môžete príslušné dokumenty odfotiť digitálnym fotoaparátom a zaslať ich v prílohe na emailovú adresu ​ ​Entityonboarding@saxobank.com​.

PRE OTÁZKY A POMOC:

Tel.: +421 233 329 935
E-mail: infosk@saxobank.com