Reklamacia

Pokud jako klient nebo potenciální klient Saxo Bank A/S máte jakýkoliv dotaz nebo problém se správcem vašeho účtu nebo jiným zaměstnancem Saxo Bank A/S, na který se vám nedostalo uspokojivé odpovědi nebo řešení, můžete podat stížnost na právní oddělení Saxo Bank A/S.
Chcete-li uplatnit reklamaci u právního oddělení Saxo Bank A/S, kontaktujte nás prosím písemně na této adrese:

Attn: Complaints
Saxo Bank A/S
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup
Dánsko
Nebo elektronicky na adrese complaints@saxobank.com
 
Pokud nebudete spokojeni ani s reakcí našeho právního oddělení na vaši stížnost, můžete podat reklamaci k Dánskému reklamačnímu oddělení pro bankovní služby na adrese:
Pengeinstitutankenævnet
Østerbrogade 62, 4
DK-2100 København Ø
Dánsko
www.pengeinstitutankenaevnet.dk