• FOREX​​
  ​​
  Vyberte si cenník​​
  ​podľa vlastných potrieb​

  Spready už od 0,2 pipu​​
  ​​​​VIAC INFORMÁCIÍ​
  ​​​AKCIE & CFD​​​​

  Obchodujte viac.
  ​​Plaťte menej.​

  Spoznajte ceny, ktoré začínajú už od 6 USD za obchod ​ pri 100 a viac obchodov mesačne.​  ​​​​VIAC INFORMÁCIÍ
  ​ ​
  ​​​

​​​Pre konkrétne ceny si zvoľte produkt, ktorý Vás zaujíma​

Investujte za tie najlepšie ceny

Obchodujete aktivne forex, akcie a CFD? Máte v úmysle previesť viac ako 500 000 USD na Váš obchodný účet v Saxo Bank?

Saxo Bank teraz ponúka lepšie ceny. Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií infosk@saxobank.com a +420 226 201 580.


Ceny na platforme


Confirm email
Pre zobrazenie podrobných podmienok obchodovania prejdite
prosím v platforme na Účet-> Obchodné
podmienky a zvoľte si produkt, ktorý Vás zaujíma.

 
Nemáte ešte platformu? Stiahnite si ju teraz.

Minimálna hodnota účtu

$ 10,000 pre účet Classic

$ 100,000 pre účet Premium

$ 500,000 pre účet Platinum

Úrok z prostriedkov uložených v Saxo Bank

Úrok na vašom hlavnom účte je vypočítavaný z čistej hodnoty voľného majetku.

Úrok na podúčtoch je vypočítavaný z hodnoty účtu.Úrok na podúčtoch je vypočítavaný z hodnoty účtu.

Keďže je čistá hodnota voľného majetku vypočítavaná z otvorených pozícií na všetkých Vašich účtoch, je dôležité zabezpečiť, aby na Vašom hlavnom účte bola dostatočná hotovosť.

Inak na Vašom hlavnom účte riskujete debetné úroky prevyšujúcu úverový úrok splatný na Vašich podúčtoch.

Čistá hodnota voľného majetku

Vaša Čistá hodnota voľného majetku je: ​

 • Hodnota hotovosti na Vašom hlavnom obchodnom účte ​
 • Plus alebo mínus hodnota všetkých nerealizovaných ziskov alebo strát z otvorených pozícií na CFD, FX Forwards a Futures na Vašom hlavnom obchodnom účte
 • Plus trhová hodnota všetkých FX opcií na Vašom hlavnom obchodnom účte ​
 • Mínus hodnota maržových požiadavkov pre financovanie otvorených pozícií na Vašom hlavnom obchodnom účte a na podúčtoch ​ 

Hodnota účtu

Hodnota účtu Vášho podúčtu je:​
 • Zostatok hotovosti na účte ​
 • Plus alebo mínus hodnota všetkých nerealizovaných ziskov alebo strát z otvorených pozícií na CFD, FX Forwards a Futures na účte 
 • Plus trhová hodnota všetkých FX opcií na účte. ​ 

Úrok na účte (retail)

Nasledujúce úrokové sadzby sú aplikované na prostriedky uložené v Saxo Bank:

Čistá hodnota voľného majetku nad 15 000 EUR (alebo ekvivalent):

 • Úrok platený z celej sumy na účte je vypočítaný ako vyšší z trhovej sadzby bid mínus 3% alebo nula
​Kladná Čistá hodnota voľného majetku do 15 000 EUR (alebo ekvivalent)
 • ​​​Bez úroku
Záporná Čistá hodnota voľného majetku
 • Úrok bude účtovaný na základe trhových sadzieb offer plus 8%, ale nikdy menej ako 8%​

Úrok na účte (inštitúcie)

Nasledujúce úrokové sadzby sú aplikované na prostriedky uložené v Saxo Bank:

 • Za kladnú Čistú hodnotu voľného majetku sa vypláca úrok vypočítaný ako vyšší z trhovej sadzby bid mínus prirážka alebo nula. Úrok bude vyplácaný na celú čiastku za všetku Hodnotu účtu
 • Za zápornú Čistú hodnotu voľného majetku sa účtuje úrok na základe trhových sadzieb offer plus prirážka, ale nikdy ne menej ako prirážka. Úrok bude aplikovaný na celú čiastku za celú Hodnotu účtu.

Výpočet úrokov a vysporiadanie

Úrok je vypočítavaný denne a zúčtovávaný mesačne - do siedmich pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca.

Poplatok za neaktivitu, od marca 2014

Poplatok za neaktivitu 100 USD alebo ekvivalent v inej mene bude účtovaný v prípade, ak klient neuskutoční žiadny obchod na svojom účte za obdobie 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (180 dni).​​

Platné od 1. januára 2015

Custody fee, (poplatok za správu cenných papierov) za akcie, ETF/ETC a dlhopisy

Na účty, na ktorých sú akciové pozície, ETF/ETC pozície a dlhopisy, sa vzťahuje ​custody fee 0,12% p.a., pričom minimálny mesačný poplatok je 5,00 EUR.
Custody fee sa počítá na dennej báze, vychádzá z hodnôt na konci dňa a platí sa mesačne.

Custody fee p.a.​​​Minimálny mesačný poplatok
Akcie& ETF / ETC​​0.12%​EUR 5.00
​Dlhopisy​0.12%EUR 5.00

 

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Custody fee je služba na ktorú sa vzťahuje DPH, a preto musí byť custody fee navýšený o DPH:

Fyzické osoby

 • Na rezidentov so sídlom v EÚ sa vzťahuje dánska sadzba DPH 25%
 • Na rezidentov so sídlom mimo EÚ nebude Saxo Bank A/S uplatňovať DPH

Právnické osoby/korporácie a inštitucionálni klienti

 • Ak je spoločnosť registrovaná alebo má sídlo v Dánsku, vzťahuje sa na ňu sadzba DPH 25%
 • Ak má spoločnosť sídlo v niektorej z krajín EÚ(okrem Dánska), Saxo Bank A/S ju nezaťaží DPH, v prípade ak má spoločnosť DIČ platné v rámci EÚ.* V takomto prápade mu bude poskytnutá reverzná faktúra (reverse charge invoice).
 • Ak spoločnosť so sídlom v EÚ (okrem Dánska) nepredloží DIČ platné v rámci EÚ, bude zaťažená sadzbou DPH 25%, ktorá je platná v Dánsku.
 • Ak má spoločnosť sídlo mimo EÚ, Saxo Bank A/S takúto spoločnosť nezaťaží žiadnou sadzbou DPH, ale môžu sa takúto spoločnosť vzťahovať miestne zákony o DPH.

  *DIČ platné v rámci EÚ, ktoré je možné overiť na nasledujúcej webovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en bude považované za platnú identifikáciu platcu DPH v rámci EÚ. Pokiaľ nie je možné DIČ overiť, kontaktujte prosím príslušný daňový úrad.
Aktualizácia: 01​/08/2016