Kariéra v Saxo Bank: online burza, komodity, Forex

Kariéra v Saxo Bank

V Saxo Bank sa všetko zakladá na ľuďoch

Skupina Saxo Bank verí, že jej podnikanie sa rozvíja v súlade s osobným a profesionálnym rastom jej zamestnancov. Z tohto dôvodu Saxo Bank neustále investuje do kurzov, seminárov, školiacich programov pre vedúcich pracovníkov a kvalifikačných kurzov, organizovaných s cieľom zaistiť, aby boli ich zamestnanci čele týchto profesií a aby boli schopní poskytovať druhy služieb, aké zákazníci a partneri očakávajú.

Univerzita Saxo – Profesionálne vyniknúť a dosiahnuť osobné úspechy

Univerzita Saxo predstavuje vnútropodnikovú aktivitu, v rámci ktorej sú ponúkané programy a školenia pre všetkých zamestnancov Saxo Bank. Kurzy pokrývajú témy, ktoré sa týkajú úspešného napredovania banky, prostredníctvom rozvoja osobných schopností a pomoci zamestnancom pri dosahovaní ich osobných a profesionálnych cieľov.

Saxo Bank používa program rozvoja štruktúrovaného zamestnania – „Plán osobného rozvoja“ a program pre rozvoj vedúcej osobnosti prostredníctvom modelu prípravy vedúcej osobnosti. Saxo Bank má tiež program modelu postavenia, ktorý predstavuje program osobného rozvoja pre špecialistov a lídrov, ktorí dôsledne prejavujú správanie odpovedajúce modelu a žijú podľa štatútov spoločnosti a siedmych hodnôt Saxo Bank.

Saxo Bank používa vnútropodnikový model rozvoja ako rámec pre popis troch najdôležitejších fáz rozvoja zamestnania v Saxo Bank: Fáza predstavenia, fáza vysokej výkonnosti a fáza modelovania postavenia.

Saxo Bank je rada, keď sa jej vlastní riaditelia a vedúci pracovníci školia a prispôsobila prístup reťazenia vedenia na rozvoj kompetencií. Tento podporuje ustanovenie pokračujúceho organizačného procesu, ktorý produkuje vedúce osobnosti na všetkých úrovniach organizácie. Vedúce osobnosti rozvíjajú ich vlastné schopnosti a pracovné hodnoty v súlade s úrovňou ich prípravy, a snažia sa ďalej rozvíjať ich priamy postup na nasledujúcu úroveň organizácie.

Cieľ Saxo Bank

Cieľom Saxo Bank je byť najvýnosnejšou bankou na svete a poskytovať profesionálne nápomocná na globálnych kapitálových trhoch.

Medzi jej investorov patria akcionári, zamestnanci, zákazníci a partneri, ktorí podporujú banku pri dosahovaní výsledkov, pričom motivujú a rozvíjajú jej zamestnancov a vytvárajú úspešné vzťahy prostredníctvom služieb a inovácie na vysokej úrovni.

Investori v úspechu Saxo Bank sledujú základné hodnoty a pravidlá záväzkov prijatých kvôli posilneniu jednotlivcov pri dosahovaní osobných a podnikateľských cieľov.

Zameranie sa na zamestnacov

Zamestnanci Saxo Bank cítia spolupatričnosť s tým čo robia a sú vedení k dosahovaniu výsledkov. V skutočnosti, nedávny interný prieskum ukázal, že 90% zamestnancov je hrdých na to, že pracujú v Saxo Bank. Vo všeobecnosti je uspokojenie s prácou, duch tímovej práce a nadšenie pre prácu zamestnancov Saxo Bank na vysokej úrovni.

Skupina Saxo Bank je dynamicky sa rozvíjajúca organizácia, tvorená talentovanými jedincami s rôznym zamestnaním - od obchodníkov vedenia podniku a analytikov až po tvorcov softwaru, kontrolórov podnikania, tvorcov podnikania, odborníkov na marketing a talentovaných profesionálov na ľudské zdroje. Saxo Bank ponúka možnosti pre osobný aj profesionálny rozvoj prostredníctvom školení, kurzov a množstva vnútorných zdrojov, dostupných pre rozvoj vzdelávania a ďalšie pracovné príležitosti. Dôveryhodní a inšpirujúci manažéri takisto prispievajú k z lepšeniu pozície banky, podporovaním nových nápadov, rozvoja procesu a vyzdvihovaním jednotlivcov, ktorým boli zverené projekty a úlohy.

Medzinárodné pracovné príležitosti

Vzhľadom k tomu, že Saxo Bank sa aj naďalej globálne rozvíja, zamestnanci môžu napĺňať svoje ambície v rôznych medzinárodných lokalitách. Vynikajúci zamestnanci, ktorým sú ponúknuté príležitosti prezentované Saxo Bank v zahraničí, môžu získať hodnotné vedomosti a ďalej rozvíjať nové schopnosti, z ktorých budú môcť ďalej ťažiť v ich budúcom pôsobení v banke. Saxo Bank povzbudzuje a podporuje prianie splnenia si medzinárodných ambícií a pozerá do budúcnosti na spôsoby rozvoja individuálnych znalostí a skúseností, zatiaľ čo rozvíja kultúru Saxo Bank.

Zdravie v Saxo

Saxo Bank kladie veľký dôraz na zdravie, a snaží sa uľahčiť zamestnancom voľbu zdravého životného štýlu v rámci ich profesionálnych a osobných životoch. Podniková jedáleň Saxo Bank poskytuje množstvo zdravých jedál počas celého dňa. Takisto sú podporované rôzne aktivity na rozvoj telesnej zdatnosti, a banka verí, že sociálne prvky a prvky vytvárania vzťahov pri cvičení so spolupracovníkmi sú veľmi dôležité.

Saxo Bank si dala za úlohu nájsť správnu rovnováhu medzi prácou, rodinou a priateľmi, športom a záujmami. Výsledkom spoločného pôsobenia všetkých týchto faktorov je vytváranie bohatého a plnohodnotného spolužitia. Saxo Bank verí, že dobré zdravie je dôležité pre nadšených a produktívnych profesionálov.