Modul otvorené pozície

  • Otvorené pozície na forexe 

    Vďaka tomuto modulu uvidíte, aké sú expozície u hlavných menových párov podľa agregovaných dát o otvorených pozíciách všetkých klientov Saxo Bank.

Modul otvorené pozície na forexe ponúka pohľad na rozloženie pozícií u hlavných menových párov. Modul zobrazuje dáta tromi spôsobmi:
  • Súhrné otvorené pozície ukazujú jednotlivé pozície v porovnaní s ostatnými hlavnými pármi. Takže užívateľ vidí, v akom menovom páre majú obchodníci najväčšiu expozíciu.
  • Normalizované čisté pozície ukazujú relatívny podiel dlhých a krátkych objednávok pre vybraný pár v zvolenom časovom horizonte.
  • Otvorené pozície inštrumentov predstavujú koncentráciu pozícií okolo tržnej ceny pre určitý pár v určitom časovom okamžiku. 
Členovia TradingFloor.com majú prístup k viac informáciám v reálnom čase a vyššom rozlišení ako nečlenovia, takže je čas sa pripojiť k TradingFloor.com ešte dnes. Je to zadarmo.

​​

Regional CSP widget code missing. Sign-up for Content Sharing with Saxo Bank - your source for free Forex widgets that deliver the latest currency market information and trading ideas right to your website, blog or favorite social media site. Go to http://csp.saxobank.com