• Otvorené príkazy na forexe

     

    Vďaka tomuto modulu uvidíte aký je dopyt po hlavných menových pároch. Modul poskytuje súhrné dáta o príkazoch všetkých klientov Saxo Bank.

Modul otvorené príkazy na forexe prináša pohľad na dopyt po jednotlivých menových pároch. Modul zobrazuje dáta tromi spôsobmi.
  • Súhrné otvorené príkazy ukazujú jednotlivé pozície v porovnaní s ostatnými hlavnými pármi. Takže užívateľ vidí, ktoré menové páry najviac priťahujů nákupný alebo predajný záujem.
  • Normalizované čisté príkazy ukazujú relatívny podiel nákupných k predajným príkazom pre vybraný pár vo zvolenom časovom horizonte.
  • Otvorené príkazy inštrumentov predstavujú koncentráciu príkazov okolo tržnej ceny pre určitý pár v určitom časovom okamžiku.