Prenášanie nástrojov po akvizícii korporácie NYSE - Euronext operátorom ICE Intercontinental Exchange.

Po akvizícii korporácie NYSE - Euronext operátorom ICE Intercontinental Exchange , budú produkty Euronext LIFFE s účinnosťou od 1. apríla 2014 prenesené do novovytvoreného trhu s názvom ICE LIFFE.

Príslušné nástroje Futures a Options sú uvedené v nasledujúcom zozname zobrazujúcom burzy, ku ktorým momentálne patria.  Produkty budú obchodované na platforme ICE LIFFE.


​​FTSE 100 Index Futures
​Euronext Equity & Index Derivatives - LIFFE
FTSE 100 Index Options (European- Style) ​Euronext Equity & Index Derivatives - LIFFE
Euribor Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE​
Short Sterling Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE​
Euroswiss Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Euroyen Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Long Gilt Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Medium Gilt Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Short Gilt Futures ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Euribor Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Short Sterling Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Euroswiss Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Long Gilt Options ​Euronext Interest Rate Derivatives - LIFFE
Cocoa Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Cocoa Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Robusta Coffee Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Robusta Coffee Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
White Sugar Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
White Sugar Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Feed Wheat Futures ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE
Feed Wheat Options ​Euronext Commodities Derivatives - LIFFE​

Pozície budú automaticky prenesené do novej platformy.

Vezmite prosím na vedomie, že v záujme zachovania prístupu k aktuálnym dátam pre vyššie uvedené nástroje, bude potrebné nové predplatné v súlade so všeobecnými podmienkami ICE. Poplatok bude 85 USD na mesiac pre Level 1 alebo Level 2, pre súkromných alebo profesionálnych užívateľov.


Untitled Document
​ICE Liffe Professional Users
Private Users
Level 1 ​85 USD / month ​85 USD / month
Level 2 ​85 USD / month ​85 USD / month

Zmena predplatného pre NYSE Euronext

Od 1. apríla 2014 sa mení výška predplatného na aktuálne dáta tak, ako je to znázornené v nasledujúcich tabuľkách. Vezmite prosím na vedomie, že predplatné bude automaticky aktualizované na Level 2 aj v prípade, že predplatné pre Level 2 je rovnaké alebo nižšie ako predchádzajúce poplatky.

NYSE Euronext pozastavuje predplatné pre Level 1 na Euronext Equity and Index Derivatives, Currency Derivatives a Commodities Derivatives.


​Euronext Equity and Index Derivatives
​ Professional Users Private Users
​Level 1 Discontinued
Discontinued
Level 2
​34 EUR / month ​1 EUR / month

Euronext Currency Derivatives (previsously Euronext Interest Rates)​
​ Professional Users ​ Private Users
Level 1 Discontinued Discontinued
Level 2​ ​2 EUR / month ​1 EUR / month


​Euronext Commodities Derivatives ​Professional Users ​Private Users
Level 1
Discontinued
Discontinued​
​Level 2 ​15 EUR / month ​15 EUR / month


​NYSE Euronext Stock Exchange ​ Professional Users Private Users
Level 1 ​61 EUR / month ​1 EUR / month
Level 2
​86 EUR / month ​1 EUR / month