2 nové stĺpce v SaxoTrader

Saxo Bank nedávno vydala 2 nové stĺpce expozície v module Otvorených pozícií v SaxoTrader:
  • „Exposure": Tento stĺpec zobrazuje expozíciu v nástrojovej mene
  • „ Exposure (mena účtu)": Tento stĺpec zobrazuje expozíciu v mene účtu.
Navyše stĺpec „Market Value " bol premenovaný na „Premium". Tento stĺpec od tejto chvíle zobrazí len opčné prémie.

S dvomi novými „Exposure“ stĺpcami môžu klienti ľahko sledovať efektívnu expozíciu jednotlivých pozícií.