​           Vzdelávacie
                         možnosti v Saxo Bank

​                                Semináre, príručky​, videá...

​​

Semináre

Spoločnosť Saxo Bank pravideľne organizuje semináre. Medzi hlavné témy patria aktuálne ekonomické udalosti, stvrťročný výhľad či platforma SaxoTrader.

Máte záujem nás stretnúť osobne? Dozvedieť sa o náladách na trhu pre najbližšie obdobie?​

Prečítajte si viac

Webináre

Každý týždeň pomáhame nielen začínajúcim obchodníkom prostredníctvom online webinárov.

Patríte medzi ľudí, ktorý preferujú vzdeláv​anie formou konverzácie? Radšej sa pýtate otázky, namiesto vstrebávania množstva informácií?

Prečítajte si viac

PDF príručky a materiály

Naše aktualizované príručky produktmi Vás prevedú našou širokou škálou produktov.

​Radi čítate materiály či už tlačené alebo z obrazovky? A všetko si skúšate zároveň priamo v Demo účte?

Prečítajte si viac

Videá "Rýchly štart"

Naučte sa obchodovať so Saxo Bank s videami nazvanými Rýchly Štart.​​​​​

12 webinárov

Prejdite od základov k pokročilým veciam vďaka našej sérii 12tich webinárov.​​​​

Odmietnutie zodpovednosti

Saxo Bank A/S a/alebo jej dcérske spoločnosti a/alebo pobočky (ďalej len "skupina Saxo Bank") neberú do úvahy vašu finančnú situáciu. Vaše rozhodnutia by ste mali konzultovať so svojimi finančnými poradcami, aby ste úplne pochopili riziko spojené s investíciou, a to ešte pred jej uskutočnením. Skupina Saxo Bank nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá vzišla z investície založenej na odpoveručení, predpovedi alebo inej informácii od zamestnanaca skupiny Saxo Bank, tretej strany, alebo iným spôsobom.

Toto odmietnutie zodpovednosti je súčasťou plnej verzie dokumentu Saxo Bank o odmietnutí zodpovednosti, ktorý nájdete tu.