Doplňte svoju forexovú stratégiu o ďalšie možnosti

 • Obchodujte FX opcie

  Saxo Bank ponúka dva typy FX opcií, Forex Vanilla opcie a Forex touch opcie.

  Forex opcie

 • Podmienky FX opcií

   
 • Vyskúšajte obchodovanie FX opcií

  Začnite objavovať svet obchodovania - registrujte sa do demo účtu zadarmo.

  Demo účet zadarmo

 • Diverzifikujte svoju obchodnú stratégiu prostredníctvom Forex opcií  

  Obchodovanie s Forex opciami predstavuje najpokročilejší druh obchodovania s menou, dostupný prostredníctvom účtu so Saxo Bank. Forex opcie môžu byť použité ako:pomoc pri obchodných stratégiách na strednodobé až dlhodobé investície hedging spotových pozícií zaistenia proti strate spôsobenej kurzovým rizikom. 

  Forex opcie sú dostupné pre menové páry a pre kurz zlata a striebra voči americkému doláru.

 • Online obchodovanie s Forex opciami 

  Svetový líder v oblasti online obchodovania na kapitálových trhoch, Saxo Bank ponúka obchodovanie s opciami Forex priamo na živých cenách, bez zásahu dílera. Saxo Bank ponúka európske plain vanilla Forex opcie prostredníctvom OTC trhu (over the counter market) pre vyše 40 hlavných menových párov. Spomenuté produkty sú k dispozícii na online obchodovacích platformách Saxo Bank.

  Účet v Saxo Bank pre online obchodovanie je nevyhnutný nástroj pre profesionálneho obchodníka na trhu cudzích mien. Obchodné platformy Saxo Bank podporujú online spotové obchodovanie Forex, opcie a termínovanú kúpu-predaj. 

  Väčšina vanilla opcií môže byť zrealizovaná priamo na živých cenách bez zásahu dílera. Pre ostatné opcie – vrátane exotických mien a opcií s viacerými vetvami, SaxoTrader platforma ponúka dobré indikácie cien s obchodmi vyčíslenými dílerom na požiadavku.Saxo Bank podporuje opcie New York (s vypršaním o 10:00 newyorského času). U opcií, ktoré sú v čase vypršania v ‘peniazoch’, Saxo Bank automaticky zrealizuje opciu a prevedie ju na spotovú pozíciu bez potreby akéhokoľvek zásahu.

 • Výber metódy realizácie opcie 
  Saxo Bank podporuje newyorské FX opcie, ktoré vypršia vždy o desiatej hodine dopoľudnia newyorského času. Pokiaľ je opcia v okamžiku expirácie „v peniazoch“, Saxo Bank ju automaticky realizuje a prevedie ju na spot pozíciu bez dalšieho zásahu. Obchodníci si možu tiež zvoliť automatické uzatvorenie spotovej pozície v okamžiku expirácie opcie. Pokiaľ užívateľ zvolí ako metódu realizácie opcie plnenie v hotovosti, k uzatvoreniu spotovej pozície dojde za stredový kurz, ktorý sa nachádza uprostred aktuálneho spreadu – a to dokonca i na volatilných trhoch.​
 • Výhody obchodovania s Forex opciami so Saxo Bank 
  • Komplexná ponuka - forex opcie pre takmer 40 menových párov 
  • Nízke požiadavky na maržu s profesionálnym výpočtom pre ochranu spot pozícií hedgingom 
  • Vzdelávanie, informácie a podpora klientov 
  • Obchodovanie s opciami na živých cenách (bez zásahu dílera) 
  • Opcie s krátkodobou až ročnou expiračnou dobou 
  • Opcie na zlato a striebro 
  • Automatická realizácia opcie pri skončení jej platnosti 
  • FX options board - unikátny kalkulátor opčných kontraktov v reálnom čase. ​