Partnerstvo typu White Label: všetko pre obchodovanie na burze

Partnerstvo typu White Label

Zabezpečte rast vášho podnikania so Saxo Bank

Mnohoročné skúsenosti Saxo Bank v oblasti online obchodovania a hlboké poznatky v rámci potrieb klientov znamenajú osvedčený vzorec pre úspešné riešenie White Label.

Program pre White Label klientov pozostáva z excelentných technológií umožňujúcich obchodovanie s viacerými finančnými inštrumentmi v rámci jednej platformy,v kombinácii s procesmi, stratégiami a podporou marketingu potrebnou pre vytvorenie stabilného podnikania. Unikátnou kombináciou týchto elementov sa snažíme naším partnerom pomôcť stať sa lídrami v oblasti ich podnikania.

White Label riešenia

Pre licencované finančné inštitúcie, ktoré majú v úmysle začať alebo rozšíriť svoje podnikanie v oblasti online obchodovania, Saxo Bank ponúka kompletné riešenia White Label. Program je vytvorený na základe na mieru šitej verzie obchodnej platformy Saxo Bank, ktorá je označená menom partnera.

Ale to ani zďaleka nie je všetko. Inovačný White Label program zahŕňa platformu pre obchodovanie s rôznymi finančnými inštrumentmi, integrovanú administratívnu infraštruktúru front a back office, riadenie rizík v reálnom čase, nástroje rozvoja klientskej základne, špecializované partnerskéslužby a stratégie vstupu na trh pre pomoc partnerom pri zakladaní, rozvoji a optimalizácii ich podnikania.

Staňte sa lídrom na trhu s White Label riešením Saxo Bank

Partnerský program Saxo Bank sa zakladá na holistickom prístupe napomáhania pri raste celkového podnikania partnera, vrámci ktorého partner dostáva na mieru šitý balík zameraný na rýchle odštartovanie, rovnako ako chod a optimalizáciu jeho online obchodovania.

Partnerský program navrhnutý pre urýchlenie partnerovho podnikania

Ponuka partnerstva zahrňa nasledovné kľúčové prvky navrhnuté pre urýchlenie rastu:

Najmodernejšia platforma a produkty

Platformy Saxo Bank umožňujú klientom prístup k svetovým kapitálovým trhom kedykoľvek a bez ohľadu na to, kde sa klient nachádza, či už je doma, v práci alebo na cestách.

Saxo Bank ponúka prístup ku širokej škále finančných produktov z jedného účtu, prístupného prostredníctvom troch integrovaných platforiem. Klienti a partneri majú prístup na všetky hlavné svetové burzy, k likvidite a k trhovým analýzam. Tok správ a moderné nástroje technickej analýzy predstavujú len niektoré z pomôcok investora, ktoré Saxo Bank ponúka partnerom a klientom.

Platforma bola viackrát vyznamenaná za najlepšiu platformu pre súkromných investorov a získala mnohé ďalšie ocenenia.

 • Multiproduktová platforma
 • Obchodovanie forex, forex opcií, forward outrights, zlata a striebra, CFD, CFD DMA, akcií, futures kontraktov, podielových investičných fondov – ETF a podielových investičných komodít - ETC
 • Likvidita
 • Prístup na 36 najväčších svetových búrz
 • Užívateľsky prispôsobiteľné rozhranie
 • Branding - značka partnera 
 • Rýchla exekúcia, živé ceny a viacnásobné druhy príkazov
 • Aktuálne správy zo svetových trhov
 • Monderné nástroje technickej analýzy

Špecifická správa účtu a Sales Trading

Individuálny prístup ku klientom, ktorý Saxo Bank presadzuje, znamená riadenie účtov a obchodnú podporu vo viac ako 41  jazykoch, čím klientom a partnerom umožňuje komunikovať v ich rodnom jazyku. Saxo Bank je presvedčená, že pre vhodnú podporu je rozhodujúce mať k dispozícii profesionálov, ktorí rozumejú miestnemu trhu partnerov, kultúre a správaniu klienta.

Saxo Bank partnerom tiež poskytuje možnosť zaškolenia vrámci používania obchodnej platformy.

Osvedčené procesy a nástroje

Zameranie Saxo Bank na interný vývoj integrovaných obchodných technológií poskytuje osobitnú výhodu.

Technológie ponúkané Saxo Bank sa zakladajú na počítačovej expertíze viac ako 300 IT expertov a je možné ich prispôsobiť tak, aby zodpovedali potrebám klientov White Label. To znamená to možnosť integrácie do partnerských systémov, s cieľom uľahčiť a zefektívniť ich každodenné úkony tak, aby sa mohli sústrediť na to podstatné: rozširovanie klientskej základne a výnosov.  

Stratégie vstupu na trh a marketingová podpora

Zámerom Saxo Bank je podporovať partnerov prostredníctvom optimálnych stratégií pre vstup na trh online obchodovania. S viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti online obchodovania Saxo Bank ponúka klientom White Label svoju kvalifikáciu a tržné know-how.

Saxo Bank okrem toho poskytuje partnerom vyspelé nástroje riadenia klientov za účelom pomôcť im sledovať a rozvíjať klientské portfólio.

 • Moderné nástroje pre správu klientskych účtov a pokladne, kvôli oddelenému alebo integrovanému (prostredníctvom API/B2B) používaniu vrámci partnerských systémov pre správu vzťahov s klientmi - CRM
 • Správa rizika krížových produktov v reálnom čase
 • Špecifické uľahčenie činnosti "back-office" oddelení
 • Technická podpora
 • Všetky systémy a nástroje na platformách sú dostupné pre simuláciu aj pre reálne používané verzie
 • Podpora marketing a consulting
 • Vyspelé nástroje riadenia klientov pomáhajúce optimalizovať klientske portfólio
 • Správy z rôznych oblastí ako online marketing, stratégia internetovej stránky a správa systémov.
 • Marketingová podpora a konzultácia
 • Pripravené kampane pre partnerov, marketingové workshopy a semináre, spravodajstvo a prípadové štúdie
 • Internetové služby  

Nastavenie podnikania za pohybu

White Label program je len jedna zo zložiek partnerstva. Druhou zložkou je príspevok od prípadných partnerov Saxo Bank. White Label klient je úplným vlastníkom obchodu a definuje jeho vlastné tržné stratégie, profily klientov a zabezpečuje chod svojho vlastného podnikania. Nastavenie je zvolené tak, aby mal ku klientskym údajom prístup len partner. Saxo Bank sa usiluje poskytnúť najlepšie nástroje a s klientom White Label sa delí o najlepšie metódy, aby pomohla partnerovi urýchliť rast jeho podnikania. Partneri realizujú trhžné stratégie pre získavanie zákazníkov a ich rozvoj, ako aj pre správu účtov a služby.

Komplexná ponuka riešenia Saxo Bank White Label zahŕňa úplné pokrytie všetkých hodnôt, nastavuje nové inštitucionálne štandardy, pomáha dosiahnuť uplatnenie výhod úspor z rozsahu a prostredníctvom modelu podielnictva na príjmoch prechádza na model vzájomne výhodného a doložiteľného partnerstva.

O čo viac odborných znalostí si vzájomne podelia, tým lepší partneri sa z nich stanú a dosiahnu tým väčší úspech.

Ďalšie výhody z White Label riešenia Saxo Bank:

 • Viac ako 100 overených White Label riešení po celom svete
 • Riešenie najvyššieho stupňa (zahrňa technológiu, služby, podporu marketingu a stratégie prezentácie na trhu)
 • Infraštruktúra a nástroje na podporu činností "back office" oddelení, získavanie klientov a ich správu
 • Portál pre partnerov s nástrojmi pre rozvoj portfólia klientov
 • Školenia a podpora pre partnerský predaj, správu účtov a obchodníkov, ako aj pre činnosť "back-office" oddelení a pre IT technológie.

​​

Pokračovať
Kliknutím na "Pokračovať" vyjadrujem súhlas s podmienkami používania  a súhlasím s tým, že ma Saxo Bank A/S alebo ktokoľvek zo skupiny Saxo Bank Group, môže kontaktovať telefonicky alebo emailom s informáciami o finančných produktoch a službách a na to, aby mi pomohol sa zorientovať vo využití ponúk skupiny Saxo Bank. Zároveň beriem na vedomie, že každá komunikácia so Saxo Bank je monitorovaná a telefonáty sú nahrávané.