FX Vanilla opcie - Opcie Forex

FX Vanilla opcie

Viac príležitostí pre obchodvanie na Forexových trhoch

Fx Vanilla opcie predstavujú výbornú alternatívu pre Sotové stratégie.  Vďaka Vanilla opciám môžeme ťažiť z neistoty na trhoch a zo zmeny volatility, pretože tieto inštrumenty Vám neumožňujú obchodvať  iba na rast alebo pokles ceny, ale aj na pohyb bez jasného smeru.

Obchodujte s Vanila FX opciami prostredníctvom Tvorcu Trhu

Vďaka svojej pozícii jedného z predných tvorcov trhu v oblasti FX opcií Saxo Bank ponúka prístup k veľkému objemeu likvidity s automatickým plnením za neustále sa aktualizované živé ceny v objemu až 10mil. jednotiek nominálnej hodnoty. Vďaka Saxo Bank získate výhodu obchodvania za konkurenciaschopné ceny a úzke spready na viac ako 40menových pároch, včetne zlata a striebra proti americkému doláru.

Výhody obchodvania s FX Vanilla opciami Saxo Bank

  • Nepretržitá aktualizácia cien na viac ako 40menových pároch v objemu až 10 mil. jednotiek nominálnej hodnoty
  • Dynamická tvorba cien založená na implikovanej medzibankovej volatilite a iných tržných parametroch
  • Fx Vanilla opcie na kombináciu so zlatom a striebrom
  • Automatické vysporiadanie a realizácia
  • Voľba metódy realizácie – ako Spotovú FX pozíciu alebo vysporiadanie v hotovosti
  • Realizační ceny a doby splatnosti sa dajú prispôsobiť  - splatnosť od 1dňa do 1roku
  • Metóda variabilnej marže (Delta a Vega) poskytuje názornú a realistickú predstavu o potrebu kolaterálu
  • Trikrát denne čerstvé analytické informácie o mimoburzových FX opciách
  • Platforma FX Options Board prináša inovatívny a efektívny nástroj na obchodovanie Forexu
  • Naši špecialisti na FX a FX opcie spracuvávajú samostatné ponuky pre veľké obchody v hodnote od 10 mil. jednotiek

Prispôsobiteľné realizačné ceny, doba splatnosti a metóda vysporiadavania

Pri obchodvaní s FX Vanilla opciami ponúka Saxo Bank značnú flexibilitu. Pred zadaním opčného obchodu potom môžete zvoliť realizačnú cenu a dobu splatnosti od najkratšej až do jedného roku. U FX Vanila opcií, ktoré sú v okamžiku splatnosti “v peniazoch“, prevedie Saxo Bank automaticky opčnú pozíciu na Spotovú. Navyše sa možete rozhodnúť pre vysporiadanie splatnej Vanilla opcie v hotovosti. Pokiaľ si zvolíte plnenie v hotovosti, bude opčná pozícia uzavretá za stredový kurz – a to dokonca aj na volatilných trhoch.

Saxo Bank zverejňuje informácie o mimoburzovom trhu s FX opciami a pozíciami klientov

Saxo Bank je prvá spoločnosť, ktorá sa rozhodla zverejňovať vo svojom záujme informácie o modzibankovom trhu s FX opciami a pozíciach klientov. Tieto údaje sa objavujú trikrát denne v chat-ovaciom module pre klientov a na analytickom portále Saxo Bank Tradinfloor.com a pomôžu Vám lepšie pochopiť  devízové trhy ako triedu aktív a obchodovať na nich so ziskom. Sledujte našu FX analitiku.

Naučte sa obchodvať s FX Vanilla ociami v Saxo Bank

Saxo Bank odporúča, aby ste sa pred začiatkom obchodvania zoznámili s vlastnosťami tohto produktu. Náš bezplatný vzdelávací program TradeMentor, ktorý uvádza profesionálny obchodník a častý hosť stanice CNBC Tom Hougaard, Vás zoznámia so základmi obchodvania na devízových trhoch. So základnými stratégiami obchodovania s FX opciami sa môžete zoznámiť aj v našich špecializovaných kurzoch, zameraných na FX opcie.