• Complement your Forex strategy with a broader range of options.

  • FX Options Board: jedinečný nástroj, intuitívne obchodovanie Forex opcií

    Panel FX opcie vás prostredníctvom intuitívneho designu vynesie na vyššiu úroveň obchodovania.

    Zistite mnoho nových vlastností kliknutím myši na lupu a vyskúšajte nový design panelu, ktorý robí z obchodovania umenie.

  • a

Produktové riziká

Dánske banky musia rozdeľovať investičné produkty, ktoré ponúkajú retailovým klientom, podľa zložitosti produktu a ich rizika na: zelené, žlté a červené.

Opcie sú považované za produkt veľmi zložitý a nesúci vysokú mieru rizika, preto patrí do kategórie červených produktov. Prehliadnite si i "Kategó​rie produktov podľa rizika", ktoré nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Obchodné podmienky