Forex opcie až na 40 menových párov

  • Doplňte svoju forexovú stratégiu o ďalšie možnosti

Forex opcie

Diverzifikujte svoju obchodnú stratégiu prostredníctvom Forex opcií

Obchodovanie s Forex opciami predstavuje najpokročilejší druh obchodovania s menou, dostupný prostredníctvom účtu so Saxo Bank. Forex opcie môžu byť použité ako:
pomoc pri obchodných stratégiách na strednodobé až dlhodobé investície
hedging spotových pozícií
zaistenia proti strate spôsobenej kurzovým rizikom
Forex opcie sú dostupné pre menové páry a pre kurz zlata a striebra voči americkému doláru.

Online obchodovanie s Forex opciami

Svetový líder v oblasti online obchodovania na kapitálových trhoch, Saxo Bank, ponúka obchodovanie s opciami Forex priamo na živých cenách, bez zásahu dílera.
Saxo Bank ponúka európske plain vanilla Forex opcie prostredníctvom OTC trhu (over the counter market) pre vyše 40 hlavných menových párov.  Spomenuté produkty sú k dispozícii v online obchodných platformách Saxo Bank.

Online obchodovanie s Forex opciami

Účet v Saxo Bank pre online obchodovanie je nevyhnutný nástroj pre profesionálneho obchodníka na trhu cudzích mien. Obchodné platformy Saxo Bank podporujú online spotové obchodovanie Forex, opcie a termínované obchody.
 
Väčšina vanilla opcií môže byť zrealizovaná priamo na živých cenách bez zásahu dílera. Pre ostatné opcie – vrátane exotických mien - a opcie s viacerými vetvami, SaxoTrader platforma ponúka na požiadanie výborné cenové kotácie.
Saxo Bank podporuje New York cut (s expiráciou o 10:00 doobeda newyorského času). U opcií, ktoré sú v čase vypršania v ‘peniazoch’, Saxo Bank automaticky zrealizuje opciu a prevedie ju na spotovú pozíciu bez potreby akéhokoľvek zásahu.

Čo sú to Forex opcie?

Forex opcie poskytujú investorovi právo, ale nie povinnosť kúpiť (kúpna opcia – Call Option) alebo predať (predajná opcia – Put Option) istý menový pár za špecifickú cenu (realizačná cena opcie - strike) v daný deň (dátum skončenia platnosti). Pre toto právo kúpiť alebo predať podkladové aktíva sa predajcovi opcie platí prémia.
Bez ohľadu na rozhodnutie (využiť alebo ukončiť), toto právo závisí od podmienok trhu v čase expirácie opcie. Forex opcie umožňujú profit pri pohybe menového páru nahor alebo nadol.
V Saxo Bank sú Forex opcie obchodované OTC (over the counter), čo umožňuje investorovi zvoliť si dátum expirácie, realizačnú cenu akcie a objem opcie (veľkosť obchodu - amount). To odlišuje Forex opcie od viac obmedzujúcich ostatných opcií s fixným dátumom expirácie a objemom. Pozrite si cenník tu.
Forex opcie môžu byť obchodované kedykoľvek je otvorený menový trh, počínajúc otvorením na Novom Zélande v pondelok, až po zatvorenie v New Yorku v piatok.
Obchodovanie forex opcií so Saxo Bank sa spája s rovnakou likviditou ako v prípade spotového obchodovania Forex.
V prípade akýchkoľvek otázok radi pomôžeme, neváhajte konktaktovať našich konzultantov, ktorí Vás oboznámia o cenách produktov a relevantných obchodných podmienkach emailom infosk@saxobank.com alebo telefonicky +420 226 201 580. 

Výber metódy realizácie opcie

Saxo Bank podporuje newyorské FX opcie, ktoré vypršia vždy o desiatej hodine dopoludnia newyorského času. Pokiaľ je opcia v okamžiku expirácie „v peniazoch“, Saxo Bank ju automaticky realizuje a prevedie ju na spot pozíciu bez dalšieho zásahu. Obchodníci si možu tiež zvoliť automatické uzatvorenie spotovej pozície v okamžiku expirácie opcie. Pokiaľ užívateľ zvolí ako metódu realizácie opcie plnenie v hotovosti, k uzatvoreniu spotovej pozície dôjde za stredový kurz, ktorý sa nachádza uprostred aktuálneho spreadu – a to dokonca i na volatilných trhoch.

Výhody obchodovania s Forex opciami so Saxo Bank:

  • Komplexná ponuka - forex opcie pre takmer 40 menových párov
  • Nízke požiadavky na maržu s profesionálnym výpočtom pre ochranu spot pozícií hedgingom
  • Vzdelávanie, informácie a podpora klientov 
  • Obchodovanie s opciami na živých cenách (bez zásahu dílera)
  • Opcie s krátkodobou až ročnou expiračnou dobou 
  • Opcie na zlato a striebro
  • Automatická realizácia opcie pri skončení jej platnosti
  • FX options board - unikátny kalkulátor opčných kontraktov v reálnom čase.

​​

Pokračovať
Kliknutím na "Pokračovať" vyjadrujem súhlas s podmienkami používania  a súhlasím s tým, že ma Saxo Bank A/S alebo ktokoľvek zo skupiny Saxo Bank Group, môže kontaktovať telefonicky alebo emailom s informáciami o finančných produktoch a službách a na to, aby mi pomohol sa zorientovať vo využití ponúk skupiny Saxo Bank. Zároveň beriem na vedomie, že každá komunikácia so Saxo Bank je monitorovaná a telefonáty sú nahrávané.

Produktové riziká

Dánske banky musia rozdeľovať investičné produkty, ktoré ponúkajú retailovým klientom, podľa zložitosti produktu a ich rizika na: zelené, žlté a červené.

Opcie sú považované za produkt veľmi zložitý a nesúci vysokú mieru rizika, preto patrí do kategórie červených produktov. Prehliadnite si i "Kategó​rie produktov podľa rizika", ktoré nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Obchodné podmienky