Zmluva typu futures

Normalizovaná zmluva o obchode na burze s pevným množstvom komodity alebo finančného nástroja k budúcemu dátumu.