Zisk na akciu (EPS)

EPS je zisk spoločnosti delený počtom existujúcich akcií. Ak spoločnosť za rok zarobí 10 miliónov dolárov a na burze má prihlásených 10 miliónov akcií, jej EPS je potom 1 dolár na akciu. Spoločnosti pri výpočte EPS používajú často vážený priemer počtu akcií vo vykazovanom období.