Základná mena

Základná mena (v angličtine „base currency") označuje na forexe menu, za ktorú investor kupuje alebo predáva vedľajšiu menu (v angličtine „quote currency"). Menový kurz pri forexovom páre potom označuje, za koľko jednotiek vedľajšej meny možno kúpiť jednu jednotku základnej meny. Označenie základnej meny v názve menového páru uvedené vždy ako prvé, po ňom nasleduje označenie vedľajšej meny. So základnou menou sa môžeme stretnúť aj v účtovníctve. Tam označuje tú menu, v ktorej inštitúcia vedie svoje účtovníctvo.

Základná mena na forexe
Ak je investor v určitom menovom páre v dlhej pozícii (kupuje základnú menu), predpokladá, že základná mena posilní na úkor vedľajšej meny. Naopak, short pozícia (predávanie základnej meny) predstavuje stávku na pokles hodnoty základnej meny k vedľajšej mene.

Príklad
Momentálny trhový kurz EUR/USD predstavuje 1,3100. Znamená to, že jedna jednotka základnej meny páru – jedno euro – má hodnotu 1,31 jednotiek vedľajšej meny, t.j. 1 dolár a 31 centov.

Investor očakáva, že euro bude posilňovať, rozhodne sa teda euro kúpiť. Pri nákupe 100 000 eur (1 lot) investor zároveň predá 131 000 dolárov. Kurz EUR/USD však klesol na 1,3000 (euro teda oslabilo) a investor sa rozhodol pozíciu zavrieť. Predá späť svojich 100 000 eur, zinkasuje však len 130 000 dolárov. Investor teda prišiel o 1 000 dolárov plus poplatky brokera.

Ako základné meny sa v menových pároch zvyčajne používajú meny z hlavných menových párov, t.j. americký dolár, euro, britská libra, švajčiarsky frank a austrálsky dolár. Ide o prejav tradície, kedy bola silnejšia mena používaná ako základná. Japonský jen sa používa ako vedľajšia mena. Jeden jen by totiž predstavoval veľmi malý zlomok inej meny, preto je vhodnejšie menový kurz otáčať.

Investor sa niekedy môže stretnúť s pojmom recipročná mena (v angličtine „reciprocal currency"). Takto sa označujú menové páry, v ktorých stojí dolár na pozícii vedľajšej meny. Príkladom takéhoto páru je EUR/USD.

Krížové páry
Krížové páry (cross pairs) sú páry neobsahujúce americký dolár. Tvorí ich jedna hlavná a jedna vedľajšia mena, prípadne dve hlavné meny. Pre krížové páry platí:

  • Euro-crosses majú základnú menu euro
  • Pound-crosses majú základnú menu libru
  • Aussie-crosses majú základnú menu austrálsky dolár
  • Yen-crosses majú základnú menu japonský jen
Pri exotických menových pároch (páry, ktoré nie sú ani hlavné, ani vedľajšie) je spravidla exotická mena použitá ako vedľajšia mena a základnou menou je hlavná mena. Väčší význam máva spravidla kombinácia mien, ktoré sú si bližšie geograficky, politicky a pod. Napríklad na menový pár EUR/SEK investor natrafí častejšie ako na pár SEK/JPY.

Základná mena v účtovníctve
Základná mena používa aj v účtovníctve. Označuje menu, v ktorej inštitúcia vykazuje účtovníctvo, spravidla ide o domovskú menu inštitúcie. Spoločnosti, ktoré sú vystavené fluktuáciám menových kurzov, čelia tzv. menovému riziku. Môžu však použiť rôzne stratégie, ako sa proti tomuto riziku zaistiť. Často sa používajú finančné deriváty ako swapy alebo outright forward transakcie.​