Vlastné imanie

Finančný nástroj predstavujúci čiastočné vlastnícke právo na spoločnosť. Inak sa mu hovorí aj majetkový podiel alebo akcie.