Uplatnená cena

Cena nástroja určená v opčnom kontrakte. Určená cena (spoločne s ďalšími faktormi ako doba trvania opcie či volatilita trhu) ovplyvní cenu opčeného kontraktu.