Tvorca-trhu

Zavedená inštitúcia alebo jednotlivec, ktorý je ochotný obchodovať s určitými cennými papiermi kedykoľvek, keď niektorý obchodník chce kupovať alebo predávať. Motívom pre tvorcu trhu kedykoľvek kupovať alebo predávať je rozdiel medzi ponúkanou a požadovanou cenou (spread).