Technická štúdia v podobe stĺpcového grafu HLC

Technická štúdia v podobe stĺpcového HLC grafu predstavuje spôsob, akým možno interpretovať a popisovať cenové pohyby finančných aktív počas určitého časového obdobia. Názov grafu je odvodený od informácií, ktoré zobrazuje – high, low a close cenu daného finančného aktíva. HLC graf je zjednodušenou formou OHLC grafu, ktorý navyše zobrazuje aj otváraciu cenu. HLC graf môže byť ďalej modifikovaný na VHLC graf, ktorý navyše v porovnaní s klasickým HLC grafom zobrazuje aj objemy obchodov (tzv. volume). Tieto a ďalšie grafy slúžia technickým obchodníkom pri odhadovaní budúcich trendov.

Graf má horizontálnu os, ktorá predstavuje čas a vertikálnu os vyjadrujúcu cenu. HLC graf (High-low-close) sa potom zobrazuje tak, že na horizontálnu os sa vyznačí čas a na vertikálnu osu cenové rozpätie. Tým vzniknú jednotlivé stĺpce, ktoré predstavujú obchodnú aktivitu vo vybranom časovom úseku (minúta, päť minút, hodina, deň, atď.).

Konštrukcia HLC grafu

Na stĺpce sa vyznačí high, low a close sledovaného finančného nástroja. Vrchol každého stĺpca predstavuje najvyššiu cenu (high) v danom období, spodný bod stĺpca označuje najnižšiu cenu (low). Výbežok na pravej strane predstavuje záverečnú cenu (close). Tento výbežok môže byť znázornený aj cez celý stĺpec (viď obrázok nižšie).

HLC grafy predstavujú jednoduchšiu variantu OHLC grafov. Tie navyše znázorňujú otváraciu cenu pomocou výbežku na ľavej strane stĺpca. Pre niektorých obchodníkov je otváracia cena dôležitá, pre iných má podstatne vyššiu vypovedaciu schopnosť práve záverečná cena.

HLC graf môže teda predstavovať jednoduchšiu variantu grafického zobrazenia ceny, v ktorom sú eliminované niektoré signály (šum) týkajúce sa otváracej ceny a majú teda menšiu výpovednú hodnotu. HLC graf je však pre niektorých obchodníkov prehľadnejší ako OHLC graf.

Interpretácia HLC grafu

Pre obchodníkov je dôležité všímať si najvyššiu, najnižšiu a záverečnú cenu počas obchodného dňa. Záverečná cena je dôležitá, pretože ukazuje, pri akej cene sú obchodníci ochotní držať pozíciu cez noc (mimo obchodných hodín). Pri nízkej ochote obchodníkov držať aktívum môže byť záverečná cena veľmi hlboko pod najvyššou (high) cenou a môže to znamenať začiatok alebo pokračovanie medvedieho trendu. Naopak, ak je záverečná cena veľmi vysoko nad najnižšou (low) cenou, môže to znamenať prevahu kupujúcich a začiatok alebo pokračovanie býčieho trendu. Obchodníci sledujú vzťah medzi open, low a close cenou a ďalej sledujú vzťahy jednotlivých susedných stĺpcov medzi sebou. Ak je close veľmi blízko k high daného dňa, signalizuje to, že počas obchodovania prevládal záujem nakupujúcich. Pokiaľ je close veľmi blízko k low, znamená to, že v priebehu dňa získali prevahu predávajúci.

Volume HLC graf

Modifikáciou HLC grafov sú VHLC grafy, ktoré obsahujú ešte údaj o objeme obchodov (volume). Objem obchodov sa vyznačuje na horizontálnej osi grafu. Vysoký stĺpec znamená vysokú nákupnú alebo predajnú aktivitu a, naopak, nízky stĺpec odráža malé objemy obchodov. Objem obchodov sa používa ako doplňujúca informácia k údajom zo stĺpcového grafu. Vysoký objem obchodov v spojení s postupne stúpajúcimi záverečnými cenami potvrdzuje nákupný trend a, naopak, vysoký objem obchodov a klesajúce záverečné ceny signalizujú, že trh ovládli predávajúci.​