Technická štúdia v podobe sviečkového grafu

Sviečkový graf patrí k základným typom grafov používaných v technickej analýze. Sviečky predstavujú jeden zo základných spôsobov grafického znázornenia vývoja ceny. Pomocou sviečky možno zaznamenať nielen nárast alebo pokles ceny (na akej cenovej úrovni skončilo obchodovanie s daným aktívom) počas časového rozsahu sviečky, ale aj maximálnu/minimálnu cenu dosiahnutú v tomto intervale. Tieto grafy sa využívajú pri analýze pohybu ceny a pri predpovedaní budúceho vývoja ceny.​

Grafické spracovanie v podobe sviečok a sviečkových grafov sa po prvý krát objavilo okolo roku 1850, kedy tento spôsob začal používať japonský obchodník s ryžou Sokyu Homma. Sviečka je zložená zo zvislého obdĺžnikového tela a dvoch výbežkov nahor a nadol, tzv. knôtov, prípadne tieňov sviečky. Telo sviečky zobrazuje obchodnú aktivitu počas celého dňa a názorne zobrazuje rozdiel medzi otváracou (open) a záverečnou (close) cenou.​

Ak je otváracia cena vyššia ako záverečná, bude open zakreslený na vrchole tela a close na spodku tela. Došlo k poklesu ceny a sviečka sa zvyčajne označí červenou, prípadne čiernou farbou. Ak je otváracia cena nižšia ako záverečná, bude open zakreslený na spodku tela a close na crchu tela. Došlo k rastu ceny a sviečka sa obvykle značí zelenou, prípadne bielou farbou. ​

Sviečka má ďalej jeden alebo dva „knôty“. Horný knôt meria vzdialenosť medzi high (najvyššia dosiahnutá cena v časovom rozpätí sviečky) a vrchol tela, t.j. otváracou alebo záverečnou cenou. Spodný knôt meria vzdialenosť medzi low (najnižšia dosiahnutá cena v časovom rozpätí sviečky) a spodkom tela (analogicky buď otváracou alebo záverečnou cenou). Sviečka môže, no nemusí, mať knôt, v závislosti od vývoja ceny.​

Využitie v praxi​
Sviečkové grafy možno jednoducho interpretovať. Obchodník porovnáva vzťah medzi open, close, high a low cenou jednej sviečky a analyzuje aj vzťahy medzi po sebe idúcimi sviečkami. Biele telá sviečok, kde close je vyšší ako open, signalizujú nákupný tlak. Čierne telá sviečok, pri ktorých je close nižší ako open, signalizujú predajné tlaky. Namiesto bielej a čiernej sa v praxi používa aj zelená a červená farba.​


Porovnáva sa aj dĺžka tela sviečky. Dlhšie telo znamená vyššiu nákupnú alebo predajnú aktivitu. Naopak, krátke sviečky znamenajú len malý cenový pohyb a predstavujú upokojenie na trhoch. Po dlhšom poklese môže dlhá zelená sviečka znamenať potencionálny bod obratu alebo úroveň podpory (support) a, naopak, dlhá červená sviečka po dlhšom raste môže signalizovať, že cena sa ocitla na hranici rezistencie (odporu).​

Základné typy sviečok​
Marubozu​​

Tieto sviečky nemajú spodný ani horný tieň a ich high a low predstavujú zároveň otváraciu a záverečnú cenu. Zelená marubozu sa sformuje, keď je otváracia cena zhodná s minimálnou a záverečná s maximálnou. Znamená to, že kupujúci kontrolovali cenovú aktivitu počas celého obchodného dňa. Červená marubozu sa vytvorí, keď je otváracia cena zhodná s maximálnou a záverečná rovná minimálnej. To znamená, že aktivitu od prvého do posledného obchodu kontrolovali predávajúci.​

Sviečka s dlhým horným a krátkym spodným tieňom​

Táto sviečka signalizuje, že obchodnú aktivitu najskôr ovládli kupujúci, neskôr však predávajúci stlačili cenu z najvyššej úrovne. Naopak, sviečka s krátkym horným tieňom a dlhým spodným tieňom naznačuje, že v priebehu obchodovania najskôr dominovali predávajúci, neskôr však kupujúci vytlačili cenu z jej minimálnej úrovne vyššie.​

Sviečka s oboma dlhými tieňmi a krátkym telom

Tento druh sviečky signalizuje, že počas obchodovania sa preťahoval býčí a medvedí trend a výsledok skončil nerozhodne. Prevahu nezískali ani kupujúci, ani predávajúci. Tento signál môže znamenať napríklad potencionálny obrat po dlhom období rast či poklesu.

Doji

K vytvoreniu doji dôjde, keď otváracia a záverečná cena daného aktíva sú buď identické alebo veľmi blízko seba. Podľa výšky knôtu potom môže doji vyzerať ako kríž, obrátený kríž alebo znamienko plus. Doji je neutrálna formácia, jej výklad závisí na vzťahu k susedným sviečkam. Po náraste ceny alebo dlhej zelenej sviečke doji signalizuje, že nákupný tlak pravdepodobne klesá, prípadná zmena trendu si však ešte žiada potvrdenie.​​