Technická štúdia v podobe stĺpcového grafu OHLC

Technická štúdia v podobe stĺpcového grafu OHLC je typický spôsob skúmania cenových pohybov finančného aktíva v priebehu času pomocou technickej analýzy. Stĺpcové OHLC grafy zobrazujú open, high, low a close cenu, podľa čoho získali svoje pomenovanie. Obchodníkovi teda dokážu zobraziť nielen historický vývoj ceny, ale aj rozpätie ceny, v ktorom sa počas daného časového úseku obchodovalo. Slúžia skôr ako podklad ku krátkodobejšiemu obchodovaniu. Tieto a iné grafy technickej analýzy pomáhajú pri odhadovaní budúcich trendov.​

Analýza grafov v technickej analýze je založená na myšlienke, že pre predpovedanie budúceho vývoja ceny je potrebné poznať historický vývoj ceny daného finančného nástroja. Graf má zvyčajne horizontálnu os, ktorá predstavuje čas a vertikálnu os, na ktorú sa nanáša cena.​

OHLC graf

OHLC graf (Open-high-close-low) sa zobrazuje tak, že na horizontálnej osi sa vyznačí časové obdobie a na vertikálnej osi sa vyznačí rozpätie ceny. Tým vzniknú jednotlivé stĺpce. Stĺpce predstavujú obchodnú aktivitu vo vybranom časovom úseku (minúta, päť minút, hodina, deň a pod.).​

Na každý sloupec se vyznačí open, high, close a low cena daného finančního aktiva. Vrchol každého sloupce představuje nejvyšší cenu (high) v daném období, spodní bod sloupce označuje cenu nejnižší (low). Výběžek na levé straně sloupce představuje otevírací cenu (open) a výběžek na pravé straně sloupce představuje zavírací cenu (close). Typický sloupec tedy vypadá nějak takto:

 
 

Poloha všetkých štyroch cien však nemusí byť v identickom rozložení, jednotlivé stĺpce môžu byť rôzne deformované. Ak nanesieme viacero súvisiacich stĺpcov, dostávame stĺpcový OHLC graf:​

Aby bolo na grafe zreteľnejšie, či na trhu dominovali kupujúci alebo predávajúci, každý stĺpec je označený určitou farbou. V prípade býčej nálady (cena aktíva rastie) to býva zvyčajne zelená, biela alebo modrá farba, v prípade medvedej nálady (cena klesá) červená alebo čierna farba.​

Interpretácia OHLC grafu​

Výhodou stĺpcových grafov je, že vizuálne predstavujú mnoho dôležitých informácií. Pre obchodníkov je dôležité všímať si otváraciu a záverečnú cenu. Otváracia cena je dôležitá, pretože odráža psychológiu a náladu účastníkov trhu, pri akej cene sú ochotní realizovať nákupy na začiatku obchodného dňa. Záverečná cena je tiež dôležitá, pretože ukazuje, pri akej cene sú obchodníci ochotní držať pozície cez noc (mimo obchodných hodín). Pri nízkej ochote obchodníkov držať určité aktívum môže byť záverečná cena veľmi hlboko pod otváracou cenou a, naopak, ak je záverečná cena vyššia alebo výrazne vyššia ako otváracia, signalizuje to býčí trend a vysokú nákupnú aktivitu. Rovnako dôležité je sledovať high a low cenu a ich vzťah k otváracej a záverečnej cene. Ak je záverečná cena veľmi blízko najvyššej dennej cene, znamená to, že počas obchodovania prevládal záujem kupujúcich. Ak je záverečná cena veľmi blízko najnižšej dennej cene, znamená to, že v priebehu dňa prevláda záujem predávajúcich.​

Zjednodušenou variantou OHLC grafu je tzv. HLC graf, ktorý zobrazuje len denný high, low a záverečnú cenu.​​