Technická štúdia pohyblivého priemeru, konvergencie a divergencie (MACD)

Ukazovateľ trendu, ktorý sleduje vzťah medzi dvoma cenami pohyblivých priemerov (zvyčajne 26-denných a 12-denných). Okrem toho sa pre kontrolu alebo ako signál vykresľuje aj 9-denný priemer. Tam, kde sa krivka MACD pretne so signálnou krivkou, je príležitosť pre predaj alebo kúpu.