Swapová cena

Úprava ceny pridaná k východiskovej cene pozície pre forwardy a obchodovanie FX po pôvodnom dátume hodnoty. Ide o funkciu rozdielu úrokovej miery medzi dvoma obchodovanými menami, čo môže byť vo váš prospech alebo proti vám.