Špekulant na nárast cien

Špekulant na nárast cien, slangovo označovaný aj ako haussista či býk, je typ obchodníka, ktorý má optimistický postoj v otázke budúceho smerovania trhu. Haussista teda verí, že trh v budúcnosti porastie a snaží sa na tomto raste participovať. V jeho obchodných stratégiách teda prevládajú dlhé pozície. V angličtine sa môžeme stretnúť aj s označením „býk", ktoré vychádza z označenia trhu ako „býčí" (tzv. bull market). Býčí trh je synonymom pre silne rastúci trh. Opakom špekulanta na nárast cien je baissista či medveď.

Býčí trh
Za býčí trh sa označuje trh, na ktorom prevláda optimizmus, investorská dôvera a očakávania pokračovania silného rastového trendu. Označenie býčieho trhu sa vzťahuje predovšetkým na akciový trh, možno ho však použiť aj na ostatné obchodované nástroje (dlhopisový, komoditný, derivátový trh a pod.). Býči akciový trh často predchádza jasným známkam zotavenia reálnej ekonomiky.

Trh môžeme vo všeobecnosti považovať za býčí, ak na ňom dôjde k nárastu cien aktív o 20 % počas krátkeho obdobia (približne 1-2 mesiace). Tento trend môže pokračovať aj niekoľko rokov, napríklad v Indii došlo k býčiemu akciovému trhu, keď index Sensex počas piatich rokov vzrástol z hodnoty 2 900 bodov na 21 000 bodov. Ďalší významné býčie trhy nastali napríklad v rokoch 1925 až 1929 či 1993 až 1997.

Opakom býčieho trhu je medvedí trh, ktorý často nasleduje po býčom trhu (Veľká depresia, prasknutie internetovej bubliny).


Haussista a jeho investičné stratégie
Hausista (alebo „býk") je investor-optimista. Verí, že trh alebo konkrétne akcie budú v budúcnosti rásť a tieto akcie kupujú, čím tlačia ich ceny nahor. Vývoj konkrétneho trhu je potom ovplyvnený pomerom býkov a medveďov, ktorí sa na ňom vyskytujú. Ak prevládajú býci, trh rastie a stáva sa býčím, naopak, pri nadvláda medveďov trh klesá a stáva sa medvedím. Investori často menia svoje postoje z býčích na medvedie a naopak v dôsledku aktuálnych trhových informácií.

Býci a medvedi bývajú ovplyvnení predovšetkým nasledovnými informáciami:

  • Stav a predpovede vývoja globálnej ekonomiky (HDP, nezamestnanosť, vývoj cien základných surovín a pod.)
  • Údaje z národnej ekonomiky (HDP, nezamestnanosť, politická situácia a pod.)
  • ​Finančná výkonnosť jednotlivých spoločností (zisk, marže, podiel a trhu a iné)
Haussista vsádza vo svojich investičných stratégiách najmä na dlhé pozície. Kupuje akcie s cieľom predať ich v budúcnosti za vyššiu cenu. Ak je optimistický vzhľadom na celý trh, využíva nástroje umožňujúce investovanie do celých akciových indexov. Napríklad indexových ETF, fondov obchodovateľných na burze, s ktorými možno obchodovať ako s akciami, no obsahujú celé indexy. V poslednej dobe narastá aj obľúbenosť opčných obchodov. Špekulant na rast cien bude predovšetkým kupovať call opcie (nákupné opcie). Ak by bol ochotný podstúpiť väčšie riziko, bude predávať put opcie (predajné opcie), pretože verí, že cena akcie neklesne pod realizačnú (strike) cenu a opcie tak exspirujú bezcenné. V tomto prípade stavia na inkasovanie opčných prémií.

Rozumný investor však nebude stopercentný býk ani medveď. Na každom býčom trhu možno nájsť prepadajúce sa akcie a naopak – na každom medveďom trhu možno nájsť akcie, ktorých cena stúpa. Rozumný investor bude teda participovať na trende celého trhu, napríklad kupovaním (resp. shortovaním) ETF a zároveň shortovaním (resp. kupovaním) konkrétnych akcií, ktoré sa nachádzajú v opačnom trende ako vykazuje celý trh.