Sekundárny príkaz

Sekundárny alebo tiež podriadený príkaz je jedným z typov podmienených príkazov. Pri podmienených príkazoch dochádza k realizácii až pri splnení podmienok, ktoré si určil obchodník. Pri sekundárnom príkaze dochádza k jeho realizácii splnením iného príkazu, ktorý sa nazýva primárny. Ide o nástroj, ktorý umožňuje investorovi lepšie a rýchlejšie reagovať na situáciu na trhu a prispôsobiť požadované parametre obchodu.

Podmienené príkazy
Podmienený príkaz je príkaz, ktorý je realizovaný po splnení určitých podmienok. Môže to byť napríklad čakajúci pokyn, ktorý sa aktivuje pri dosiahnutí určitej cenovej hladiny. Sekundárny príkaz patrí medzi podmienené príkazy a podmienkou je realizácia primárneho príkazu. Zároveň platí, že tento sekundárny pokyn môže byť ďalej podmienený. Najjednoduchším takýmto príkazom je stop loss. Ide o príkaz, ktorým investor dáva brokerovi pokyn zatvoriť pozíciu, ak sa strata z nej dostane na určitú úroveň. Investor sa tak chráni pred nekontrolovateľne veľkými stratami. Stop loss je v podstate sekundárny príkaz s dvoma podmienkami. Prvou je realizácia primárneho príkazu (vstup do pozície, nákup alebo predaj aktíva) a druhá dosiahnutie určitej cenovej hladiny. Opačným podmieneným príkazom, ktorý investorovi zatvorí pozíciu pri dosiahnutí určitého zisku, je take profit.

Príklad sekundárneho príkazu
Investor by chcel investovať do akcií spoločnosti AB, ktorých súčasná cena je 50 USD. Vyčkáva však na lepšiu cenu, okolo 40 USD. Vydá preto čakajúci príkaz na nákup akcií AB pri cene 40 USD. Tento príkaz sa realizuje vo chvíli, keď sa cena akcií AB dostane na 40 USD.

Zároveň sa však obáva, že cenový prepad akcie by sa nemusel zastaviť na 40 USD. Plánuje sa preto poistiť nákupom určitého počtu put opcií.
Zostaví preto kombinovaný príkaz:

  • čakajúci pokyn na nákup akcií AB na úrovni 40 USD,
  • v prípade, že sa prvý príkaz realizuje, nákup predajných (put) opcií na akcie AB.
V prípade, že sa cena prepadne pod 40 USD, môže investor vymazať stratu na akciách ziskom na put opciách. Pokyn na nákup akcií je teda primárnym príkazom. Nákup put opcií je sekundárny príkaz, ktorý sa realizuje pri vykonaní primárneho príkazu. Investor teda vstúpi do pozície a automaticky sa hedguje proti poklesu ceny akcií a nemusí tak neustále sledovať trh.

Primárne a sekundárne príkazy
Primárny, ako aj sekundárny príkaz, môžu byť ďalej podmienené a realizovať sa len pri určitých podmienkach na trhu. Uvádzame niektoré možnosti, ako môže investor skombinovať primárne a sekundárne príkazy:

  • One-triggers-all – Investor najskôr určí primárny príkaz, potom jeden alebo dva sekundárne príkazy. Po vykonaní primárneho príkazu sa aktivuje (aktivujú) sekundárny príkaz (príkazy). Príkladom môže byť stop loss alebo príkaz uvedený vyššie.
  • One-triggers-OCO – Investor zadá primárny príkaz a potom dva sekundárne. Realizáciou primárneho príkazu sa aktivujú dva čakajúce pokyny. Vykonaním jedného sekundárneho príkazu sa ruší druhý. Jednoduchým príkladom takéhoto príkazu je vstup do pozície so stop loss a take profit pokynom (takéto zadanie sa označuje ako tzv. bracket). Ak cena najskôr porastie, realizuje sa take profit a zruší sa príkaz stop loss.
Hlavnou výhodou kombinácie týchto druhov príkazov je možnosť premyslieť si svoju stratégiu v pokoji, keď nie je vystavená stresu investora a volatilite trhu. Investor ďalej ani nemusí neustále sledovať vývoj na trhu. Ponuka možných príkazov sa môže líšiť v závislosti na brokerovi.