Konverzná sadzba

Konverzná sadzba (v angličtine „convertion rate") je sadzba, podľa ktorej sa prevádza platba, zisk alebo strata, z meny transakcie do meny účtu. Tento účet môže byť u brokera, banky alebo internetového obchodu. Môže byť odvodený od vybranej medzinárodnej referenčnej sadzby alebo byť určená nezávisle. Investor by si preto mal dávať pozor, aby ho táto sadzba nepripravila o celý zisk.

Referenčné sadzby
Konverzná sadzba môže byť odvodená od určitej benchmarkovej, referenčnej sadzby. Takou sadzbou môžu byť napríklad:

Kurzy zverejnené centrálnou bankou – sadzby pre jednotlivé meny bývajú spravidla dostupné na webovej stránke banky.
Kurzy zverejňované komerčnou bankou – niektorý broker môže svoje konverzné sadzby odvádzať od zverejnených sadzieb súkromnej inštitúcie. Ak napríklad na bankový účet dorazí platba v rozdielnej mene ako je mena účtu, môže byť použitá konverzná sadzba odvodená od zverejnených kurzov banky, v ktorej je účet vedený.
Medzibankové forexové sadzby – v tomto prípade je získanie sadzby o čosi náročnejšie. Medzibankový trh s menami je decentralizovaná sieť bánk a individuálny investor nemá veľkú šanci do tejto siete preniknúť. Banky však podobne ako investor používajú platformy, cez ktoré vykonávajú obchody. Medzi takéto platformy patrí napríklad Reuters alebo Electronic Broking Services (EBS).
Vlastné kurzy mien – ak je účet vedený u forexového brokera, môže ako konverznú sadzbu použiť vlastný kurz, ktorý obchodníci vidia v platforme. Pozor však na to, akú hodnotu použije – maximum ceny, minimum alebo priemer.

Ďalším dôležitým parametrom referenčnej sadzby je časový okamih, kedy sa sadzba použije pre potreby kalkulácie. Týmto momentom môže byť napríklad zatvorenie daného trhu meny alebo presný časový okamih (napr. 17:00:00).

Úprava sadzby
Broker môže použiť priamo niektorú z vyššie uvedených sadzieb. Väčšinou však dochádza k jej modifikácii a s najväčšou pravdepodobnosťou bude referenčná sadzba upravená v prospech brokera a teda v neprospech investora. Odráža totiž náklad, ktoré musí broker vynaložiť. Ak je napríklad referenčnou sadzbou medzibanková forexová sadzba, musí broker kontaktovať svoju banku, ktorá má na medzibankový trh prístup. Brokerovi tak vznikajú náklady, ktoré premietne do úpravy konverznej sadzby.

Príklad konverznej sadzby
Investor má u brokera zriadený účet v USA a na účet mu príde výnos z obchodu vo výške 10 000 EUR. Túto čiastku sa rozhodne previesť na menu svojho účtu (USD).

Jeho broker má vo svojom cenníku uvedené: „Menové konverzie obchodných nákladov, rovnako ako zisky a straty z obchodnej činnosti, sa uskutočňujú na základe záverečných kurzov bežného stredného rozpätia k 17:00 newyorského času, plus/mínus 0,5 %."

Bežné stredné rozpätie menového páru EUR/USD o 17:00 bolo 1,2870. Investor prevádza eurá do amerických dolárov. Prevod bude v prospech brokera, takže kurz budeme znižovať o 0,5 %. Konkrétne:

1,2870 * 0,995 = 1,280565

Investor teda na účet previedol 1,280565 * 10 000 = 12 805,65 USD. Pol percenta, ktoré si broker účtuje ako rozdiel medzi konverznou a referenčnou sadzbou, sú pre investora ďalšie transakčné náklady, ktoré musí zohľadniť pri výpočte zisku.​