RSI

RSI alebo index relatívnej sily (v angličtine Relative Strength Index) je jeden z nástrojov technickej analýzy. Patrí medzi tzv. momentum oscilators – meria silu a smer pohybov ceny. Nadobúda hodnoty od 0 do 100 bodov a pomáha určiť, či je daný titul prekúpený alebo prepredaný.​

Výpočet a parametre RSI​

Index relatívnej sily vyjadruje tzv. vnútornú silu aktíva. Najskôr sa určí obdobie, pre ktoré je index RSI počítaný. Zvyčajne sa používa obdobie 14 dní, môžu sa však objaviť aj dlhšie (napríklad 26 dní) alebo kratšie periódy (napr. 9 dní). Čím kratšie obdobie, tým bude indikátor citlivejší a bude dávať viac signálov.​

Pre uvedené obdobie sa potom vypočíta priemerná veľkosť kladných a záporných cenových zmien. Pri výpočte týchto priemerných zmien je možné použiť jednoduchý alebo exponenciálny kĺzavý priemer. Relatívna sila titulu je podiel týchto priemerných zmien. Toto číslo sa následne indexuje tak, aby nadobúdalo hodnoty od 0 do 100 bodov.​

Interpretácia RSI​

Indikátor sa väčšinou zobrazuje nad či pod grafom ceny. Najčastejšie sa pri ňom zobrazujú tri hladiny – 30, 50 a 70 bodov. Hodnoty nad 50 bodov znamenajú prevahu nakupujúcich na trhu. Ak je graf nad úrovňou 70 bodov, trh je podľa indikátora prekúpený, čo je signál na predaj. Vznikla totiž prevaha dopytu nad ponukou. Začnú pôsobiť zákony ponuky a dopytu, cena poklesne a trh sa opäť dostane do rovnováhy.​

Podobne hodnoty RSI pod 50 bodmi ukazujú na prevahu predávajúcich. Hodnoty pod úrovňou 30 bodov predstavujú prepredaný trh a signál k nákupu.​

Na grafe RSI možno pozorovať aj úrovne podpory a odporu. Ak sa cena nachádza blízko takejto úrovne, bude sa RSI pohybovať na úrovni 50 bodov. Väčšinu času indikátor osciluje medzi hodnotami 30 a 70. Výrazné extrémy ako 80 či 20 bodov bývajú vzácne, poukazujú však na silné momentum titulu.​

Obrátenie trendu ​

Hladiny RSI nad 70, resp. pod 30 bodmi, poukazujú na možné skoré otočenie trendu. Niekedy je však výhodné nechať si toto otočenie potvrdiť a byť si tak istejší pri vstupe, resp. výstupe z pozície.​

Takýmto spôsobom možno použiť tzv. false swings, teda falošné obraty indikátora RSI. Potvrdený nákupný signál a obrátenie trendu vzniká najskôr prepadom pod úroveň 30 bodov, po ktorom odrazu nasleduje ďalší prepad, no nie hlbšie ako pôvodné dno.​

 
 

Obdobne možno takto potvrdiť predajný signál. RSI sa dostane nad úroveň 70 bodov, nakrátko sa prepadne, no vytvorí druhý vrchol, ktorý je však nižší ako pôvodný. Došlo tak k potvrdeniu predajného signálu.​

Ako ďalšie potvrdenie signálu možno použiť divergenciu ceny a RSI. Medvedia divergencia označuje situáciu, keď cena aktíva dosiahne nové maximum, RSI však predchádzajúce maximá neprekoná a uzavrie na nižších hodnotách. Pri tejto divergencii sa zvyšuje pravdepodobnosť otočenia trendu na medvedí (klesajúci) trend. Podobne možno definovať býčiu divergenciu.​

Je však dôležité pamätať na to, že ide o indikátor technickej analýzy. Tá je však v rozpore s teóriou o efektívnych trhoch. Podľa nej nemôže investor očakávať od technickej analýzy nadpriemerné zisky, pretože ide o verejne prístupné informácie, ktorý by už mali byť obsiahnuté v cene aktíva. Napriek tomu je indikátor RSI všeobecne veľmi rozšíreným ukazovateľom.​