Rozdiel úrokovej miery

Rozdiel úrokovej miery, označovaný aj ako úrokový diferenciál (z anglického Interest Rate Differential, IRD), je nástroj, ktorý meria rozdiel medzi výnosom dvoch ekvivalentných dlhových nástrojov vedených v rôznych menách. Tento nástroj je základným prvkom tzv. carry trade – špeciálnej stratégie investovania na forexovom trhu. Obchodníci využívajú IRD aj pri predpovedaní budúcich forexových kurzov a spolu s princípom parity úrokových mier sa využíva pri určovaní ceny menových futures.

Rozdiel úrokovej miery a carry trade
Stratégia carry trade je založená na dvoch ekvivalentných dlhových nástrojoch (napríklad dlhopisoch), ktoré sú denominované v rôznym menách a poskytujú rôzny úrok. Rozdiel vo výnosoch týchto dvoch dlhopisoch je potom označovaný ako rozdiel úrokovej miery, v anglických textoch bežne ako IRD.

Princíp carry trade je nasledujúci:

Investor si požičia od americkej banky napríklad 1 000 USD, ktoré vzápätí vymení za české koruny. Za získanú sumu nakúpi české dlhopisy so splatnosťou dva roky. Predpokladajme, že české dlhopisy sú úročené 7 % a americké dlhopisy s rovnakou dobou splatnosti sú úročené len 3 %. Rozdiel úrokovej miery (IRD) zodpovedá 4 % (t.j. 7 % - 3 %).

Výhody a nevýhody obchodovania carry trade​
IRD teda predstavuje investorov výnos. Platí to však len pri splnení jednej podmienky – výmenný kurz medzi americkým dolárom a českou korunou zostane počas obdobia držania dlhopisov nezmenený. To je veľké riziko podobných obchodov. Ak by sme sa vrátili k predchádzajúcemu príkladu, výraznejšie posilnenie amerického dolára voči českej korune by pre investora mohlo znamenať značné straty.

Tieto obchody sú medzi investormi obľúbené najmä pre vysoké zisky, najmä ak zohľadníme použitie vhodnej páky (leverage). Ak by sme v predchádzajúcom príklade použili bežnú finančnú páku 10:1, výnos by sa okamžite dostal na 40 %. Využitím leverage je však táto pozícia ešte citlivejšia na pohyb výmenného kurzu USD/CZK.

Veľkou nevýhodou menových párov s vysokým úrokovým diferenciálom je vysoká volatilita ich výmenného kurzu. Takéto menové páry sú veľmi citlivé na akékoľvek známky globálnej ekonomickej nestability. Zvýšená volatilita môže veľmi jednoducho vymazať zisky, ktoré investor dosiahol práve vďaka IRD. Pre sa odporúča obchodovať túto stratégiu len so silným risk managementom a primeraným zaistením.


IRD a parita úrokových mier
Teória parity úrokových mier slúži pre výpočet forwardového výmenného kurzu dvoch mien. Podľa tejto teórie je rozdiel úrokových mier (IRD) dvoch krajín rovný rozdielu spotového a forwardového výmenného kurzu týchto krajín. Matematicky teda:

rUSD – rCZK = FUSD/CZK – SUSD/CZK,

kde rUSD je úroková miera, ktorú nesú americké dlhopisy, rCZK je úroková miera na českých dlhopisoch, FUSD/CZK predstavuje forwardový kurz páru USD/CZK a SUSD/CZK predstavuje aktuálny spotový kurz tohto menového páru.

Táto teória hrá veľký význam na forexovom trhu, pretože spája úrokové miery, spotové výmenné kurzy a forwardové výmenné kurzy dvoch krajín.