Prijatie zisku

Uzatvorenie pozície za účelom dosiahnutia zisku. Bežne sa realizuje limitným pokynom na uzavretie pozície a automatickému prevzatiu zisku, akonáhle trhová cena prekročí určený limit.