Prenos

Ak pozícia ostane otvorená na konci obchodného dňa pred dátumom jej hodnoty, bude prenesená na nový najbližší dátum hodnoty. V rámci prenosu je pozícia spoplatnená swapovým poplatkom alebo navýšená na základe úrokovej sadzby LIBOR/LIBID oboch obchodovaných mien s prirážkou +/- 0,25 % (pre súkromné účty) plus úrokové zložky akéhokoľvek nezrealizovaného zisku alebo straty z danej pozície.