Predajná opcia


Predajná opcia (v angličtine put option) je finančný kontrakt medzi dvoma stranami. Kupec predajnej opcie má právo predať podkladové aktívum za vopred dohodnutú cenu (strike price) vypisovateľovi opcie. Ak kupec opciu realizuje (t.j. uplatní svoje právo), vypisovateľ (ten, kto opciu predáva) má povinnosť toto aktívum za danú cenu kúpiť. Predajná opcia sa často používa ako zaisťovací nástroj.​

Podkladové aktívum a strike​

Najčastejšie sa ako podkladové aktívum používa akcia a za strike určitá úroveň jej ceny. Niekedy je však za podkladové aktívum možné použiť aj komodity alebo úrokové sadzby. Podobná situácia je aj pri strike price. Nemusí ísť vždy nevyhnutne o nejakú cenovú hladinu. Ak investor chce napríklad odstrániť riziko likvidity, môže za strike použiť určitú hladinu likvidity titulu.​

Typy predajných opcií​

Podobne ako pri nákupných opciách (anglicky „call“), aj predajné opcie prichádzajú v dvoch variantoch – ako európske a americké. Kľúčový rozdiel je v tom, kedy môže majiteľ opciu realizovať. V prípade európskej opcie je takáto možnosť len v deň exspirácie, americkú opciu môže majiteľ realizovať kedykoľvek počas života opcie.​

Základné stratégie s predajnými opciami:​

  • Vypisovanie predajných opcií – short put​

Pri tejto stratégii vypisuje investor predajné opcie. V ideálnom prípade zinkasuje opčnú prémiu. Vopred vie, aký je jeho maximálny zisk. Investor zarobí, ak cena podkladového aktíva ostane nad úrovňou realizačnej ceny (strike). Naopak, ak cena klesne pod túto úroveň, čelí strate obmedzené cenou akcie. Závislosť zisku investora na cene podkladového aktíva znázorňuje obrázok:​

 

 

Investor môže túto stratégiu využiť, ak očakáva, že cena aktíva neklesne pod určitú úroveň. Možno využiť aj stratégiu long call – nákup nákupných opcií.​

Vzhľadom na výplatnú štruktúru tejto stratégie sa short put málokedy používa samostatne. Často sa na krytie rizika vysokej straty používa pozícia v podkladovom aktíve, prípadné iný finančný nástroj. Ak investor takéto krytie nemá, hovoríme o tzv. naked put alebo uncovered put pozícii.​

  • Kupovanie predajný opcií – long put​

Pri tejto stratégii investor naopak predajné opcie kupuje. Vopred pozná úroveň svojej maximálnej straty – opčnú prémiu, ktorú inkasuje vypisovateľ. Jeho zisk je tiež obmedzený hodnotou akcie. Dosiahne ho, ak sa cena podkladového aktíva dostane pod úroveň strike. Situáciu znázorňuje nasledovná schéma:​

 

Investor môže využiť túto opčnú stratégiu, ak očakáva, že cena podkladového aktíva v budúcnosti poklesne. Môže tiež použiť opčnú stratégiu short call.​

Ak investor drží nejaké aktívum, môže sa zaistiť nákupom zodpovedajúceho počtu put opcií. Zaisťuje sa tak proti poklesu ceny aktíva. Pokiaľ by sa totiž cena prepadla, investor zrealizuje opcie a zmenší (či odstráni) vzniknuté straty. Pre túto pozíciu sa používa označenie protective put alebo married put. Kombináciou základných call a put stratégií možno dosiahnuť rozšírené opčné stratégie. Tie môže investor využiť, ak má konkrétnejšiu predstavu o budúcom pohybe ceny (smer, rozsah, veľkosť zmeny a pod.). Ak napríklad predpokladá, že cena aktíva sa bude nachádzať v určitom pásme, môže použiť stratégiu iron butterfly alebo iron condor. Pokiaľ, naopak, predpokladá, že cena sa určitému pásmu vyhne, môže použiť stratégiu straddle alebo strangle. ​