Pomer ceny k výnosu (PE)


Pomer ceny k výnosu je cena akcie delená výnosom z akcie.