Podpora

Cenová úroveň, na ktorej sa očakáva zastavenie poklesu cien, keď účastníci trhu začnú nástroj kupovať. Opakom podpory je odpor.