Index podnikateľskej nálady v Nemecku


Index podnikateľskej nálady v Nemecku, mesačne zverejňovaný think-tankom IFO, je dôležitý indikátor sentimentu nemeckých podnikateľov. Index nielenže ukazuje aktuálnu náladu, ale zachytáva aj výhľad nemeckých podnikateľov na nasledujúcich šesť mesiacov. Dopĺňa tak oficiálne údaje ako napríklad rast HDP. Keďže Nemecko je vedúcou európskou ekonomikou, európski investori venujú tomuto indexu zvýšenú pozornosť.​

Metodika indexu IFO​

Index je počítaný na základe výsledkov ankety medzi 7 000 respondentmi. Tí majú zhodnotiť súčasnú situáciu svojho podniku (business situation). Odpovedajú aj na otázku šesťmesačného výhľadu pre svoju firmu (business expectations). Index podnikateľskej nálady je potom počítaný z týchto dvoch častí.​

Účastníci ankety tvoria všetky dôležité sektory nemeckej ekonomiky. Spolu s hlavným indexom podnikateľskej nálady sú publikované aj sektorové indexy, ktoré obsahujú len vybrané spoločnosti. Celkovo ide o štyri:​

  • velkoobchod (wholesale)
  • maloobchod (retail)
  • výroba (manufacturing industry)
  • stavebný priemysel ​(construction)

Vývoj a interpretácia indexu IFO ​

Pre potreby indexácie je index normalizovaný a počiatočná hodnota indexu pre rok 2005 bola stanovená na 100. Samotná číselná hodnota indexu tak investorovi prakticky nič nepovie. Ak je napríklad hodnota indexu IFO 105, nemusí to nevyhnutne znamenať expanziu alebo recesiu. Znamená len toľko, že podnikateľské prostredie je mierne lepšie (o 5 bázických bodov) ako v roku 2005. Neplatí teda situácia ako napríklad v prípade indexu PMI, kedy hodnota pod 50 predstavuje útlm.​

 

Pre správnu interpretáciu indexu musí investor analyzovať jednotlivé zložky – výhľad aj súčasnú náladu – a porovnať jednotlivé zmeny s predchádzajúcim obdobím. Ak sa napríklad prepadne hodnota business expectations o 10 bodov, podnikatelia sa obávajú budúceho vývoja, čo môže byť napríklad recesia, legislatívne zmeny a iné.​

Index je preto niekedy zobrazovaný v podobe „hodín“. Kvadranty grafu predstavujú jednotlivé ekonomické fázy – boom, pokles, recesiu a rast. Na horizontálnej osi je zobrazená zmena v indexe súčasnej situácie, na vertikálnej osi je znázornená zmena v indexe výhľadu. Krivka je vedená chronologicky a zakresľuje zmeny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Krivka má tendenciu opisovať hodinový číselník naprieč štyrmi kvadrantmi – preto „hodiny“. Postupné zakresľovanie zmien tak investorovi umožní urobiť si lepší obraz o kondícii nemeckej ekonomiky.​

Na obrázku je takto zachtený IFO index pre výrobný priemysel. Posledný zakreslený údaj (júl 2013) je obsiahnutý v kvandrante „Boom“. Podnikatelia vo výrobnom priemysle teda v poslednom čase pociťovali mierne zlepšenie situácie. V porovnaní s júnom 2013 došlo aj k zlepšeniu podnikateľských očakávaní na ďalšie mesiace.​

Nemusí však nevyhnutne ísť o ekonomický boom. Index je potrebné zasadiť do kontextu, napríklad s vývojom HDP. Rast nemeckého HDP sa v prvom štvrťroku 2013 pohyboval tesne nad nulou. Situácia sa ale zlepšila v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, kedy nemecké HDP pokleslo o 0,7 % a krivka sa pohybovala v kvadrante poklesu. Podľa všetkého podnikatelia vo výrobnom sektore očakávali v nasledujúcich mesiacoch podobne slabší rast. Na tom už môže investor stavať a prispôsobiť si alebo vytvoriť investičné stratégie.​

Podobne ako pri ostatných makroekonomických indikátoroch, trh je vopred pripravený na očakávanú hodnotu. Pokiaľ sa ohlásená hodnota výrazne líši, prípadne je doplnená o sprievodný komentár a podobne, trh sa bude musieť prispôsobiť. Dôjde teda k posunu ceny nahor, prípadne nadol.​