Pip

Pip (z anglického „percentage in point") je základnou mernou jednotkou na forexovom trhu. V podstate zobrazuje minimálnu možnú zmenu, ktorú môže kurz menového páru zaznamenať. Vzhľadom na to, že všetky hlavné menové páry (s výnimkou japonského jenu) sú kótované na štyri desatinné miesta, veľkosť jedného pipu pri týchto pároch zodpovedá zmene kurzu o 0,0001. Pri týchto pároch je pip rovný jednej stotine percenta, teda 0,01 %, čo zodpovedá jednému bázickému bodu.

Ukážme si to na príklade menového páru EUR/USD. Aktuálny trhový kurz tohto páru je 1,3061 a jeden pip, teda najmenšia možná zmena, je 0,0001. Ak sa teda zmení kurz páru EUR/USD z 1,3061 na 1,3064, došlo k pohybu kurzu o tri pipy. Nie je to podmienkou, no pri väčšine menových párov je pip zhodný s jedným bázickým bodom (bázický bod = 0,01 %).

Bázické body sú bežne používanou jednotkou na finančných trhoch. Ak sa napríklad zmenia úrokové sadzby z 5,3 % na 5,6 %, zvyčajne je táto zmena formulovaná ako nárast o 30 bázických bodov.

Spolu s rozmachom elektronického obchodovania na forexe došlo aj k nárastu transparentnosti a cenovej konkurencie na tomto decentralizovanom trhu. To viedlo na niektorých obchodných platformách k rozšíreniu kotácie menových párov o ďalšie desatinné miesto (celkovo teda na päť) a kurzy sú na nich zobrazované v hodnotách 0,1 pipu.

Na forexe sa bežne obchoduje v lotoch, pričom za jeden lot je štandardne označovaná pozícia v hodnote 100 000 jednotiek meny. Jeden pip potom predstavuje zmenu pozície o 10 jednotiek tejto meny.


Príklad obchodovania sa forexe s využitím pipu​
Predstavte si investora, ktorý chce investovať do menového páru EUR/USD celkovo 100 000 USD. Aktuálny kurz na trhu je 1,3061 a investor teda za svoje doláre kúpi celkovo 76 563,82 USD. Ak dôjde k oslabeniu eura a zmene kurzu o jeden pip (na 1,3060), jeho eurová pozícia už má hodnotu len 99 992,34 USD. Jeden pip je teda ekvivalentom 7,66 USD. Nejde o vysokú čiastku, zmena vlastných prostriedkov predstavuje 0,008 %.

Obchodovanie na forexe však v prevažnej väčšine prebieha na páku, teda s požičanými finančnými prostriedkami. Ak bude náš investor obchodovať s pákou 50:1 a bude chcieť otvoriť rovnako veľkú pozíciu v objeme 100 000 USD, bude mu v tomto prípade stačiť 2 000 USD na vlastnom účte (tzv. margin). Rozdiel jedného pipu vo veľkosti 7,66 USD bude pre neho zrazu predstavovať zmenu vlastných prostriedkov o 0,383 %. Toto už nie je taká zanedbateľná čiastka vzhľadom na to, že kurz menový párov sa pohybuje bežne až o 70 pipov denne. To by pre nášho investora znamenalo denný pohyb o viac ako 500 USD, teda viac ako 25 % jeho vlastných prostriedkov.

Vzhľadom na to, že pipy sú základnou mernou jednotkou na forexovom trhu, je veľmi dôležité, aby investor porozumel vzťahu medzi hodnotou jedného pipu a hodnotou celkovej forexovej pozície.