Nerealizovaná zisková/stratová marža

Nerealizovaná zisková, prípadne stratová marža, je aktuálna hodnota marže na obchodnom účte pri obchodovaní na páku (na margin, slovensky „s maržou"). Rozlišuje sa marža, ktorá už bola čerpaná (nerealizovaná marža) na otvorenie pozície a marža, ktorá je voľne dostupná. Aktuálna výška marže sa zobrazuje na obchodnom účte investora. Ak má investor otvorené (nerealizované) pozície, výška nerealizovanej marže sa rýchle mení v závislosti na aktuálnej hodnote pozícií.

Keď hovoríme o nerealizovanej marži, máme pritom na mysli aktuálnu maržu na otvorených pozíciách. Na týchto pozíciách využívame tzv. obchodovanie na páku. Obchodovanie na páku sa stáva čoraz obľúbenejší spôsob investovania. Na páku možno obchodovať napr. s menovými pármi na forexe, s komoditami, s akciami a akciovými derivátmi, príp. inými finančnými nástrojmi.

Príklad využitia marginu – obchodovanie na forexe
Obchodovanie s menami na páku zvyšuje „kúpnu silu" investora. Umožňuje držať pozíciu podstatne väčšie ako je hodnota jeho účtu. Bežná úroveň marže (bežne sa používa aj anglický ekvivalent „margin") sa líši v závislosti od konkrétneho finančného nástroja. Napríklad na forexe sa pohybuje v intervale od 1 % do 5 % hodnoty obchodnej pozície. Ak má investor na obchodnom účte 1 000 USD, môže pri margine 1 % (páka 100:1) obchodovať s objemom až 100 000 USD. To na forexe predstavuje hodnotu jedného celého lotu (1 lot je 100 000 jednotiek meny).

Investor môže otvoriť aj pozíciu menšiu ako jeden lot, napr. len 0,1 lotu. Pri veľkosti páky 200:1, čo zodpovedá marginu 0,5 %, je na otvorenie pozície vo veľkosti 0,1 lotu potrebných len 50 USD.

Nerealizovaná marža
Pokiaľ sa obchod vyvíja zlým smerom, môže hodnota marginu klesnúť pod úroveň potrebnú pre udržanie pozície. Dochádza k nerealizovanej stratovej marži. Pokiaľ ale obchodník maržu nerealizuje (neuzavrie pozíciu), nepredstavuje pre neho skutočnú stratu.

V praxi jednotlivé brokerské spoločnosti vo väčšine prípadov požadujú, aby voľné peňažné prostriedky na účte neklesli po určitú minimálnu hodnotu. Inými slovami, aby dostupná marža neklesla pod 20 % - 30 % nerealizovanej marže. Ak k tomu dôjde, nasleduje tzv. margin call a investor musí dodať potrebný objem peňazí alebo zavrieť pozíciu a akceptovať stratu. Ak klient nestihne včas pozíciu uzavrieť alebo dodať na účet potrebné finančné prostriedky, broker zatvorí stratovú pozíciu (pozície) za najvýhodnejšiu realizačnú cenu, ktorá je v danom okamihu dostupná. V tejto chvíli dochádza k realizácii predtým nerealizovanej stratovej marže.

V praxi si investor môže kedykoľvek na svojom obchodnom účte overiť výšku majetku, aktuálnu hodnotu nerealizovaných pozícií, výšku čerpanej a dostupnej marže a veľkosť marže v percentách. Na tejto obchodnej platforme sa okrem iných údajov zobrazuje:

  • Marža – výška marže, ktorá je v súčasnej dobe čerpaná, tu 131,45 USD
  • Dostupná marža – hodnota dostupnej marže, ktorú možno čerpať, tu 890,36 USD
  • Výška marže – dostupná marža uvedená v percentách, tu 777,36 %. Ako bolo uvedené vyššie, výška dostupnej marže nesmie klesnúť pod približne 20 – 30 %, inak nasleduje margin call.
Obchodné platformy jednotlivých brokerských spoločností sa nepatrne líšia, poskytované informácie sú však v zásade podobné. Investor má v každej chvíli prehľad o tom, aká výška marže je na jeho účte k dispozícii.​