Menové forexové páry

​​

Ako už z názvu vyplýva, menový pár je tvorený dvoma rôznymi menami. Pomer, pri ktorom sa tieto meny medzi sebou obchodujú, sa nazýva menový kurz a býva určovaný dopytom a ponukou na devízovom trhu, známom skôr ako forex (foreign exchange). Aj preto sa menovým párovm hovorí tiež forexové páry – ide o synonymá. Rozdiel medzi ponúkanou a požadovanou cenou sa nazýva spread a jeho veľkosť je daná predovšetkým likviditou konkrétneho forexového páru, prípadne ďalšími faktormi. Čím je menový pár likvidnejší, tím menší rozdiel je medzi ponúkanou a požadovanou cenou.​

Značenie menových párov​

Skratky jednotlivých mien sú štandardizované pomocou normy ISO 4217. Skratka je tvorená pomocou troch znakov, kde prvé dva označujú názov krajiny a tretie názov meny. Príklady sú uvedené v tabuľke:​

 

Zápis jednotlivých menových párov znázorňuje vždy na ľavej strane hlavnú menu a na pravej strane vedľajšiu menu, môžu (no nemusia) byť oddelené lomkou. Pre ilustráciou môžeme použiť najčastejšie obchodovaný menový pár, ktorý možno zapísať EUR/USD alebo tiež EURUSD. V tomto prípade zápis znamená, že vlastníme americké doláre a chceme za ne kúpiť eurá. Zápis EURUSD = 1,3 teda znamená, že za jedno euro musíme zaplatiť 1,3 amerického dolára. Na poradí mien v zápise záleží, pretože napríklad EURCZK = 25 (za jedno euro musíme zaplatiť 25 českých korún), ale CZKEUR = 0,04 (za jednu korunu musíme zaplatiť 4 eurocenty).​

Rozdelenie menových párov​

Jednotlivé menové páry možno rozdeliť do troch kategórií: na hlavné (tzv. majors), vedľajšie (tzv. minors) a exotické (exotic). Toto rozdelenie vyplýva predovšetkým z likvidity daného páru a aj podľa svetového významu. Medzi hlavné menové páry patrí EUR/USD, USD/JPY, GPB/USD, CHF/USD, AUD/USD a USD/CAD. Obchody s týmito pármi tvoria viac ako 80 % celosvetového devízového trhu. Medzi vedľajšie páry patria menej likvidné meny obchodované najčastejšie voči americkému doláru, prípadne euru. Patria sem meny ako napríklad švédska koruna (SEK), nórska koruna (NOK) či novozélandský dolár (NZD). Do exotických možno zaradiť meny s veľmi nízkou likviditou; tieto meny majú najmä lokálny charakter ako napríklad česká koruna (CZK), maďarský forint (HUF) alebo poľský zlotý (PLN).​

Z historického hľadiska má na devízovom trhu najväčší podiel americký dolár. Vďačí tomu predovšetkým dobrému postaveniu americkej ekonomiky vo svete, ale aj faktu, že dolár má veľký podiel na devízových rezervách centrálnych bánk. Existuje tiež množstvo komodít, ktoré sú kótovaný v amerických dolároch a na túto menu sú často fixované aj meny niektorých rozvojových krajín.​

Prezývky menových párov​

V každodennom svete forexového obchodovania sa pre niektoré forexové páry vžili prezývky, ktoré sa často objavujú v správach z trhu, prípadne pri obchodovaní. Zvyčajne mávajú národný alebo geografický význam. Menový pár GBP/USD je označovaný „kábel“ (the cable), čo má pôvod v dobe, kedy boli kurzy tohto páru posielané pomocou kábla položeného pod hladinou Atlantického oceánu medzi trhmi v Londýne a New Yorku. Dnes sa už síce používajú optické vlákna alebo satelity, označenie však ostáva nezmenené.​

Pár EUR/USD je označovaný ako fiber alebo vlákno. Menový pár EUR/GBP je známy pod prezývkou Chunnel, čo zrejme súvisí s tunelom vedúcim popod Lamanšský prieliv, ktorý je v angličtine prezývaný Chunnel. Prezývku si vyslúžil aj pár USD/CAD, ktorému sa hovorí Loonie. To je bežné označenie pre jednodolárovú kanadskú mincu. Stretnúť sa môžeme aj s prezývkami Guppy a Yuppy, ktoré označujú páry GBP/JPY a EUR/JPY, prípadne kiwi, kedy nemáme na mysli typického živočícha žijúceho na Novom Zélande, ale menový pár NZD/USD.​​