Margin call

Margin call (v angličtine aj „maintenance call“) označuje výzvu brokera na doplnenie marže na obchodom účte. K margin call dochádza vtedy, keď sa pozícia investora dostane do určitej straty. Presnejšie – margin call prichádza, ak hodnota investorovej marže klesne pod úroveň požadovanej udržiavacej marže. Investor sa potom musí rozhodnúť, či pozíciu uzavrie a prijme tak veľké straty alebo splní požiadavku brokera dodaním ďalších prostriedkov na účet. Ak požiadavky nesplní, môže dôjsť k nútenému uzavretiu pozície zo strany brokera.​

Obchodovanie na margin​

Pre zvýšenie ziskovosti obchodov broker často poskytuje investorovi možnosť finančnej páky. Požičaním prostriedkov dôjde k zvýšeniu veľkosti pozície a tým aj zvýšeniu potencionálnych ziskov a strát. Veľkosť poskytovanej páky závisí na konkrétnom cennom papieri.

Pri požičaní finančných prostriedkov skladá investor istinu – margin (maržu). Táto marža sa nazýva vstupná. Ak broker ponúka finančnú páku 1:2, vstupná marža predstavuje 50 % celkovej transakcie.

Investor nakúpil 1 000 akcií pri cene 50 USD pri použití finančnej páky 1:2. Investor teda vložil do pozície 25 000 USD, druhú polovicu dodal broker vo forme pôžičky. Pre jednoduchosť predpokladajme, že broker si neúčtuje úrok.

Zmena ceny akcie sa, samozrejme, premietne do veľkosti pozície. Vzhľadom na to, že pôžička od investora je fixná čiastka, celá zmena sa prejaví ako zisk alebo strata pre investora.

Cena akcie vzrástla na 55 USD. Veľkosť pozície je tak 55 000 USD. Po odpočítaní pôžičky od brokera je veľkosť investorovho dielu 30 000 USD, jeho zisk teda dosiahol 5 000 USD. Bez pôžičky by investor zarobil len 2 500 USD.

Broker sa však musí chrániť pred kreditným rizikom obchodníka. Investor ale súčasne potrebuje priestor pre prípad, že by sa investícia dostala do straty. Preto je určená tzv. udržiavacia marža (maintenance margin), ktorá predstavuje maximálnu stratu, ktorú je obchodník ochotný tolerovať pred vyslaním margin call.

Výpočet margin call​

Broker má požadovanú vstupnú maržu 50% a požadovanú udržiavaciu maržu 25 %.

Cena akcie firmy XY je 50 USD a investor nakúpil 1 000 akcií – hodnota pozície je teda 50 000 USD. Investor dodá 50 % hodnoty transakcie, t.j. 25 000 USD, broker dodá pôžičku 25 000 USD.

Je dôležité uvedomiť si, že zatiaľčo brokerova pôžička je fixná čiastka, hodnota margin investora sa odvíja od ceny. Ak by akcia stála 40 USD, brokerovi stále patrí 25 000 USD, investorovi však už len 15 000 USD.​

Otázkou je, pri akej akej cene dostane investor margin call?

Pýtame sa inými slovami na to, pri akej cene bude investorova čiastka tvoriť 25 % hodnoty investície po odpočítaní brokerskej pôžičky. Matematicky to môžeme vyjadriť nasledovnou rovnicou:

 

kde P je minimální cena akcie, kterou investor unese - nedostaví se margin call.

Dostaneme:

 

Cena akcie teda môže spadnúť až na 33,32 USD, čo predstavuje stratu 16,78 USD na akciu. Akonáhle klesne cena pod túto úroveň, investor dostáva margin call.

Alternatívny spôsob výpočtu tejto ceny ukazuje tento vzorec:​

 ​

Dôvody margin call

Nepriaznivý pohyb ceny nemusí byť jediným dôvodom pre margin call. Broker môže napríklad zvýšiť požiadavku na maržu. K takému kroku môžu brokera viesť napríklad legislatívne dôvody alebo zvýšenie rizika a volatility aktíva. V extrémnych prípadoch môže dokonca zrušiť možnosť obchodovania na margin pre danú aktívum. V tomto prípade potom musí investor pozíciu uzavrieť alebo splatiť celú pôžičku od brokera.

Margin call je pre investora vždy nepríjemná situácia. Musí si vybrať medzi akceptovaním straty alebo ďalším nákladom. Margin call však niekedy nemusí byť nepríjemný len pre investora. Uzavretie pozície pri margin call totiž tlačí nadol cenu aktíva. Ak takáto situácia nastane hromadne, môže to vyvolať ďalšie margin call. Situácia sa tak podobá domino efektu.