Technická štúdia pohyblivého priemeru, konvergencie a divergencie (skrátene MACD)

Technická štúdia pohyblivého priemeru, konvergencie a divergencie (skrátene MACD) je jedným zo základných indikátorov technickej analýzy. Ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi cien aktíva v určitom časovom období. MACD je indikátor nasledujúci trend, čo znamená, že signál vyšle až vtedy, keď je trend potvrdený inými indikátormi. Využíva sa jednak ako potvrdenie už vytvoreného trendu na trhu a tiež k určeniu prepredanosti či prekúpenosti konkrétneho aktíva. Divergenciu ceny a indikátora MACD možno využiť aj ako signál možného konca trendu.

Kĺzavý priemer, exponenciálny kĺzavý priemer
Kĺzavý priemer (moving average) je indikátor, ktorý sa určuje matematickým výpočtom priemernej hodnoty daného aktíva za vopred určený časový úsek. Existuje päť typov kĺzavých priemerov: jednoduchý, exponenciálny, triangulárny, variabilný a vážený. Jediným rozdielom medzi nimi je váha, ktorá sa priraďuje najaktuálnejším hodnotám. Pri exponenciálnom kĺzavom priemere (exponential moving average) platí, že čím je cena aktíva aktuálnejšia, tým má väčšiu váhu vo výpočte.

MACD sa najčastejšie kreslí tak, že sa vypočíta rozdiel medzi 26-dňovým a 12-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom. Ďalej sa zvyčajne zakresľuje tzv. signalizačná krivka. Tá je vypočítaná z kratšieho časového úseku, najčastejšie z 9-dňového kĺzavého priemeru ceny.

MACD má dva spôsoby umiestnenia ceny – buď sa zakresľuje priamo do cenového grafu ako dve krivky (26-dňový a 12-dňový kĺzavý priemer) alebo sa umiestňuje osobitne pod cenovým grafom, kde je navyše pridaná nulová os (viď obrázok).

MACD je možné zakresliť v oboch trendoch, rastúcom aj klesajúcom. Interpretácia indikátora je v oboch prípadoch totožná, len zrkadlovo obrátená. Základný výklad je taký, že ak je MACD nad nulovou krivkou, podkladové aktívum možno považovať za býčie a ak je MACD pod nulovou krivkou, je medvedie.

Indikátor Moving average convergence divergence (MACD).Interpretácia indikátora MACD

  • Prekríženie – keď MACD klesne pod svoju signalizačnú krivku, je to potvrdenie klesajúceho trendu a signál na predaj. Nákupný signál sa objaví, keď MACD vzrastie nad signalizačnú krivku. K hodnoteniu trendu sa využíva aj nulová os – keď indikátor klesne pod nulovú os, je to potvrdenie klesajúceho trendu a naopak.
  • Určenie prekúpenosti/prepredanosti aktíva – v momente, keď sa kratší kĺzavý priemer dramaticky odchýli od dlhšieho kĺzavého priemeru (MACD vzrastie), je pravdepodobné, že cena aktíva je premrštená a čoskoro sa vráti k realistickým hodnotám.
  • ​Divergencia – v momente, keď krivka MACD diverguje (odchýli sa) od ceny podkladového aktíva, je pravdepodobné, že sa blíži koniec trendu. Medvedia divergencia vznikne, keď MACD vytvára nové „lows", no cena podkladového aktíva nové „lows" nedosiahla. Býčia divergencia vzniká, keď MACD vytvára nové maximá, ale cena podkladového aktíva nové maximá ešte nedosahuje. Divergencie sú ako signál najvýznamnejšie, ak sa objavia na relatívne prekúpených alebo prepredaných úrovniach.
MACD je spoľahlivý indikátor, ktorý potvrdzuje vzniknutý trend na trhu. Je podstatne pomalší ako väčšina osttaných, zvyčajne nevysiela signály skôr ako po skončení obdobia najväčšej volatility a preto je v určení trendu relatívne presný. Je ideálnym nástrojom pre navyšovanie obchodných pozícií, ktoré už boli otvorené skôr za základe rýchlo reagujúcich indikátorov.