Lot

Lot znamená štandardizované obchodovateľné množstvo aktíva, napríklad cenného papiera, meny, prípadne futures kontraktu. Lot je teda dohodnutá, pevne stanovená jednotka množstva, s ktorým sa obchoduje a zároveň môže predstavovať najmenšie možné množstvo v transakcii. V prípade akcií môže lot znamenať napríklad 50 akcií spoločnosti XY a obchody teda prebiehajú buď s lotom alebo násobkami celého lotu (100, 250 akcií a pod.). V prípade forexu je určené, že lot je 100 000 jednotiek základnej meny (napr. 100 000 USD). Dnes poznáme aj pojem minilot (0,1 lotu) a mikrolot (0,01 lotu), ktoré umožňujú otvorenie pozície s menším množstvom finančných prostriedkov. V prípade futures je lot určený pre každú komoditu osobitne.

Cenné papiere
Obchodovanie v lotoch prebieha na organizovaných burzách, napr. na burze cenných papierov. Veľkosť lotu záleží na type burzy. Napríklad v obchodnom systéme Xetra, ktorý využíva aj Burza cenných papierov Praha, je jeden lot rovný jednému kusu cenného papiera. V RM-Systéme sa obchodujú loty vo veľkosti 10, 50, 100 alebo 250 akcií. Obchodovanie sa uskutočňuje v celých násobkoch lotu (pri veľkosti lotu 10 akcií možno kúpiť 10, 20, 30, 40, atď. akcií). Investor môže nakúpiť aj počet akcií, ktoré nezodpovedajú násobkom lotu, takéto obchodovania však býva spravidla nevýhodnejšie vzhľadom na transakčné náklady.

Menové páry
Na forexe je lot štandardizovaná objemová jednotka vo veľkosti 100 000 jednotiek meny. Dnes sa používa aj pojem minilot (0,1 lotu) alebo mikrolot (0,01 lotu). Minilot má veľkosť 10 000 jednotiek danej meny, mikrolot 1 000 jednotiek. Obchodovanie s minilotmi (resp. mikrolotmi) je veľmi praktické pred drobných investorov, ktorým to umožňuje otvoriť obchodnú pozíciu vo veľkosti 0,1 lotu, 0,2 lotu a podobne, na obchodovanie teda potrebujú menšie množstvo finančných prostriedkov.

Pri nákupe pozície EUR/USD vo veľkosti 1 lot by teda investor potreboval 100 000 USD. V skutočnosti je možný minimálny vklad, čiastka postačujúca k otvoreniu obchodnej pozície vo veľkosti minilotu (mikrolotu). Ten je na obchodnom účte na forexe u väčšiny brokerských spoločností približne 1 000 USD. S týmto minimálnym vkladom možno otvoriť aj väčšie obchodné pozície vďaka tzv. obchodovaniu na páku. Ak investor využíva obchodovanie na páku, obchoduje s vypožičnými prostriedkami (od brokera) a vystavuje sa vyššiemu riziku. Umožňuje mu to však kontrolovať podstatne väčšiu pozíciu ako jeho vklad (tzv. marža, margin).

Príklad obchodovania na forexe:
Broker pre obchodovanie ponúkne páku 100:1. Znamená to, že je potrebné mať približne 1 000 USD na účte, aby obchodník mohol otvoriť obchod vo veľkosti jedného štandardného lotu (100 000 USD). Pre otvorenie pozície vo veľkosti 1 minilotu (0,1 lotu) je potrebných len 10 000 USD a pri veľkosti páky 200:1 je na otvorenie obchodu potrebných len 50 USD. Vďaka tomu na účte ostáva dostatok finančných prostriedkov, ktoré možno využiť buď ako maržu (zaistenie) alebo na otvorenie ďalších pozícií.

Futures kontrakty
Futures kontrakty sa obchodujú v minilotoch a hodnota lotu je určená pre každú komoditu osobitne. Drobní investori dnes bežne obchodujú tzv. e-mini futures, čo sú v podstate „zmenšené" futures kontrakty s veľkosťou zodpovedajúce malej časti pôvodných futures kontraktov. Sú obchodovateľné výlučne elektronicky prostredníctvom internetových obchodných platforiem. Štandardný lot na ropu Brent napríklad predstavuje 1 000 barelov, e-mini lot je polovičný, teda 500 barelov ropy.​​