Long

Long pozícia (často sa používa aj skrátená forma „long") predstavuje základný spôsob investovania, kedy investor nakupuje aktívum v očakávaní rastu jeho ceny. Ide o najpoužívanejšiu a historicky veľmi tradičnú obchodnú stratégiu a týmto spôsobom možno nakupovať prakticky všetky finančné nástroje – akcie, komodity, meny, opcie, swapy, CFD kontrakty a iné. Investor vstupujúci do dlhej pozície sa teda snaží predať aktívum za vyššiu cenu ako bola jeho nákupná cena. Po slovensky sa long pozícia označuje ako „dlhá pozícia", jej opakom je tzv. „krátka pozícia" (short).

Špecifikom obchodovania s väčšinou finančných nástrojov je skutočnosť, že obchodné operácie je možné realizovať oboma smermi. Znamená to, že obchodnú pozíciu možno otvoriť ako nákupnú s predpokladom, že cena aktíva porastie, alebo ju možno otvoriť ako predajnú a špekulovať na pokles ceny.

Do dlhej pozície možno vstúpiť pri každom nástroji, nie všetky však umožňujú špekulovať na pokles cien (tzv. shortovanie), prípadne sú vstupy do krátkych pozícií obmedzené rôznymi pravidlami. Napríklad pravidlo tzv. upticku (uptick rule) umožňuje shortovať akcie len vtedy, ak pri predchádzajúcej transakcii došlo k zvýšeniu jej ceny.


Vznik pojmu
Vznik pojmu má historické pozadie, pretože pri špekulácii na vzostup ceny boli obchodné inštrumenty držané veľmi dlhý čas. Trvalo rádovo mesiace či roky, kým cena stúpla a investor sa dočkal očakávaného zisku. Na druhej strane pokles ceny aktíva, zapríčinený negatívnymi správami (nepriaznivé hospodárske výsledky, negatívny vývoj globálnej ekonomiky a pod.), bol väčšinou rýchly a krátkodobý, zapríčinený rýchlym predajom aktív zo strany investorov. Preto sa nákupnej pozícii hovorí „long" a predajnej pozícii „short".

Iný názov pre long pozície je tzv. bullish, čo možno preložiť ako býčie pozície. Investor, ktorý vstupuje do long pozície, totiž špekuluje na pozitívnu, takzvanú býčiu náladu na trhoch a vzostup ceny akcií, komodít alebo meny. Pre short pozície možno naopak použiť označenie „bearish", v preklade medvedie pozície, vzhľadom na očakávania medvedieho trhu.


Obchodovanie v long pozícii
K otvoreniu long pozície dochádza zadaním nákupného príkazu (buy order) brokerovi. Dlhú pozíciu možno držať neobmedzené dlhý čas, až do momentu, keď sa investor rozhodne, že cena už stúpla dostatočne vysoko. V momente, keď sa investor rozhodne ukončiť (zavrieť) dlhú pozíciu, zadá napríklad jednoduchý príkaz „sell", čím uzavrie pozíciu za aktuálnu cenu na trhu. Využiť môže aj niektorý zo špeciálnych predajných obchodných príkazov, pri ktorých si vopred nastaví cenu, pri ktorej chce obchod uzavrieť.

Zjednodušene možno povedať, že do dlhej pozície investor vstupuje vtedy, ak nakupuje určité aktívum s cieľom predať ho v budúcnosti za vyššiu cenu. Nie vždy však budúcnosť prinesie rast ceny aktíva. Takúto pozíciu označujeme ako long aj vtedy, ak je stratová.


Príklad long pozície – obchodovanie s akciami spoločnosti Exxon Mobil:
Obchodník zadá príkaz na nákup 100 akcií za cenu 75 USD za akciu. O dva mesiace neskôr sa rozhodne pozíciu predať za konečnú cenu 82 USD za akciu. Celkový hrubý zisk je (82x100) – (75x100) = 700 USD. Od zisku je ešte potrebné odrátať poplatky za obchodovanie.​