Limitný príkaz

Limitný príkaz je pokyn zadaný brokerovi na nákup alebo predaj cenného papiera za špecifikovanú cenu alebo ešte výhodnejšiu cenu (z pohľadu investora). Existujú dva základné limitné príkazy – buy limit a sell limit. V prípade nákupného príkazu (buy limit) žiada investor nákup cenných papierov za špecifikovanú cenu alebo ešte nižšiu cenu. V prípade predajného príkazu (sell limit) je to presne naopak – investor žiada predaj cenných papierov za špecifikovanú alebo ešte vyššiu cenu.

Príkaz je vo všeobecnosti pokyn, ktorý zadáva investor svojmu brokerovi a v ktorom špecifikuje svoju objednávku, vrátane požadovanej ceny transakcie. Pomocou rôznych príkazov môže investor presne určiť, za akých podmienok chce transakciu uskutočniť a mať tak zisk (prípadne stratu) zo svojej investície „pod kontrolou".

Príkazy buy limit a sell limit
Ak investor použije buy limit order, špecifikuje maximálnu cenu, ktorú je ochotný za dané aktívum zaplatiť. Táto cena by mala byť pod úrovňou aktuálnej trhovej ceny, v opačnom prípade totiž dôjde k okamžitému splneniu objednávky za aktuálnu cenu a príkaz sa správa rovnako ako klasický trhový príkaz (tzv. market order).

Pri predajnom limitnom príkaze – sell limit order – investor špecifikuje minimálnu cenu, za ktorú je ochotný dané aktívum predať. Táto cena by mala byť logicky nad aktuálnou trhovou cenou, inak by opäť došlo k okamžitému predaju za aktuálnu trhovú cenu.

Príklad limitného príkazu – buy limit:
Investor má záujem o 100 akcií spoločnosti ABC, ktoré sa na trhu obchodujú aktuálne za 20 USD. To sa mu však zdá priveľa a preto nastaví nákupný limitný príkaz – buy limit na 18 USD. Ak po zadaní pokynu klesnú akcie spoločnosti ABC na úroveň 18 USD alebo nižšie, príkaz sa stáva aktívnym a dôjde k nákupu čo najväčšieho množstva akcií (až kým nebude splnená objednávka na celých 100 akcií) za aktuálne najlepšiu cenu na trhu. Znamená to, že akcie môžu byť nakúpené aj za cenu nižšiu ako 18 USD, nie však za vyššiu. Ak cena akcie neklesne k úrovni 18 USD, príkaz nebude realizovaný vôbec.

Využitie limitných príkazov
Z predchádzajúceho príkladu je zrejmé, že ak cena akcií nedosiahne cenu stanovenú príkazom, neuskutoční sa žiadna transakcia. Investor sa tak zadaním limitného príkazu vystavuje určitej neistote, že obchod vôbec nemusí byť realizovaný. Preto sú limitné príkazy určené investorom, ktorí uprednostňujú plnú kontrolu nad cenou transakcie pred istotou jej uskutočnenia.

Možno povedať, že limitné príkazy sú určitou alternatívou k trhovým príkazom (tzv. market order). Ten slúži k okamžitému nákupu alebo predaju cenných papierov za aktuálnu cenu na trhu. Na rozdiel od limitných príkazov má investor pri trhových príkazoch istotu vysporiadania celej transakcie, nemá však kontrolu nad cenou, pri ktorej bude transakcia uskutočnená.

Z tohto dôvodu sú limitné príkazy vhodnejšou voľbou na trhoch, kde sa obchoduje v malých objemoch, pretože použitie trhového príkazu by mohlo viesť k vykúpeniu malých množstiev aktív za rôzne ceny a výsledná cena transakcie by mohla byť neprijateľná. Limitné príkazy sú tiež vhodnejšie na vysoko volatilných trhoch, pretože použitie trhového príkazu by opäť mohlo viesť k neprijateľnej cene transakcie z dôvodu častých a vysokých výkyvov ceny.

Limitné príkazy umožňujú precíznejšie načasovanie vstupu do pozície a sú preto vhodnejšou možnosťou aj pri krátkodobom obchodovaní (napr. intradennom), kde záleží na každej malej zmene ceny. Pri dlhodobom držaní aktíva alebo napríklad kúpe akcií kvôli dividendám na niekoľko rokov sa rozdiely medzi trhovým príkazom a limitným príkazom (za podobnú cenu) strácajú.​