Les

Druh grafu, ktorý berie aktuálnu cenu uzatvorenia pozície ako východiskovú a všetky ďalšie body vykresľuje vo vzťahu k tejto východiskovej línii.​