Kríž smrti

Kríž smrti (v angličtine „death cross") označuje pomerne vzácnu cenovú formáciu v technickej analýze. Ide o medvedí, t.j. predajný signál. Vzniká, keď 50-denný kĺzavý priemer ceny pretne klesajúci 200-dňový kĺzavý priemer zhora smerom nadol. Naopak, nákupný signál sa nazýva „golden cross" (zlatý kríž).

Na obrázku je v prvom kruhu znázornený kríž smrti, v druhom je zlatý kríž. Tretí krúžok ukazuje možný nový kríž smrti. Modrá línia predstavuje 50-dňový priemer a červená 200-dňový priemer.

V presnej definícii sa za kratší kĺzavý priemer považuje 50-dňový, za dlhší 200-dňový. Podľa definície by obidva priemery mali navyše smerovať nadol. V prípade, že dlhší kĺzavý priemer sa ešte neotočil, ide o nekompletný signál a investor by mal počkať na jeho potvrdenie. Tento nekompletný signál sa označuje ako dark cross (temný kríž). Tretí krúžok na obrázku ilustruje takúto situáciu. Ak investor počkal na obrátenie 200-dňového priemeru, investícia mu vyšla. Keby vstúpil do pozície ihneď, nasledovala by strata. V praxi sa však takto presne nerozlišuje a pojmom kríž smrti sa často označuje aj temný kríž.

Od tejto presnej definície sa však možno čiastočne odkloniť použitím iných priemerov, napríklad 10- a 40-dňového. Dlhší kĺzavý priemer by však mal byť aspoň trojnásobok kratšieho, aby mohol byť dosiahnutý potrebný časový rozostup. Tento signál však nebude taký silný a efektívny, pretože kombinácia 50-dňového priemeru spolu s 200-dňovým je považovaná za najsilnejšiu.

Použitie kĺzavých priemerov
V technickej analýze sa kĺzavé priemery využívajú veľmi často. Spravidla vytvárajú línie podpory (supportu) alebo rezistencie. Vzájomné pozície či priesečníky (crossovers) rôznych kĺzavých priemerov môžu tiež vytvárať signály.

Pri formácii kríž smrti sa cena dostane pod silnejší dlhší priemer, niekedy i pod kratší. Tieto priemery budú potom predstavovať pre cenu rezistenciu.

Kĺzavé priemery však majú jednu slabinu – sú oneskorené. Kým kĺzavý priemer potvrdí trend svojim naklonením, môže uplynúť dlhá doba. Čiastočne tento problém odbúrava použitie exponenciálnych priemerov namiesto jednoduchých. Tie dávajú väčšiu váhu bližším (nedávnejším) cenám, no aj napriek tomu má exponenciálny kĺzavý priemer oneskorenú reakciu. Ak sa investor riadi týmto signálom, nemusí odhaliť ideálny čas pre vstup alebo výstup z pozície. Môže však byť v správnej pozícii v hlavnej časti trendu.

Efektivita signálu
Od roku 1962 došlo pri indexe S&P 500 k preťatiu 200-dňového priemeru 50-dňovým zhora celkovo 26-krát. Celkovo 14 prienikov znamenalo dlhodobý pokles, čo je asi 50 % úspešnosť. Pokiaľ ale aplikujeme prísnu definíciu a za správny signál budeme považovať ten s klesajúcim 200-dňovým priemerom, efektivita signálu razantne stúpne. Z 12 neefektívnych signálov splnili toto kritérium len tri. O dve príležitosti investor príde a pri troch sa zmenší ich ziskovosť v dôsledku čakania na obrátenie priemeru. To predstavuje úspešnosť 12 z 15.

Kríž smrti a ďalšie signály založené na pretnutí priemerov sú najefektívnejšie pri použití indikátora v trendovom trhu. Pokiaľ je trh v bočnom trende a dochádza len k malým výkyvom v cenách, indikátor môže vysielať falošné signály.​