Komodity

Komodity sú rôzne druhy surovín a produktov, s ktorými možno obchodovať na finančných trhoch. Aby bolo možné s komoditami obchodovať na trhoch po celom svete, je presne definované o aký produkt ide, je stanovená kvalita a cena za jednotku množstva, s ktorým sa obchoduje. Produkty od rôznych dodávateľov sú tak navzájom zastupiteľné. Komoditou môžu byť napríklad energie (ropa, zemný plyn a pod.), kovy (zlato, striebro, meď, platina, atď.), poľnohospodárske produkty (pšenica, sója, kakao a pod.) a dokonca aj živé zvieratá či mäso. S komoditami sa obchoduje na komoditných burzách pomocou komoditných kontraktov (futures).

Medzi najväčšie komoditné burzy (commodity exchanges) patrí napríklad ICE (hlavná burza pre obchody s ropou WTI), NYMES (hlavná burza pre obchody s ropou Brent), CME (Chicago Mercantile Exchange), CBOT (Chicago Board of Trade), NYBOT (New York Board of Trade) a mnoho ďalších.

Komodity predstavujú pri obchodovaní len podkladové aktívum – z hodnoty aktíva sa odvádza nástroj pre obchodovanie, teda komoditný derivát, pomocou ktorého sú obchody realizované. V prípade komodít sa využívajú futures kontrakty (termínované obchodovanie), skrátene komoditné futures. Ide o dohodu dvoch strán o výmene určitého množstva komodity vo vopred určenom množstve, pri vopred dohodnutej cene k vopred stanovenému dátumu realizácie obchodu.


Obchodovanie s komoditami
Existuje niekoľko dôvodov, prečo obchodovať s komoditami. Na jednej strane ide o priemyslové využitie komodít, to znamená, že predajcom je niekto, kto komoditu získal (vyťažil, vypestoval, atď.) a na druhej strane je niekto, kto ju spracuje na ďalší produkt. V takomto prípade dôjde k jednoduchej transakcii. Spracovateľ si kúpi futures kontrakt, dodávateľ mu tovar dovezie a dostane zaplatené. Na komoditných trhoch sa ale objavujú aj špekulanti, ktorí v skutočnosti netúžia po fyzickom dodaní komodity, len špekulujú na zmenu ceny. Títo obchodníci si musia dávať pozor na to, aby sa kontraktu stihli včas zbaviť a vyhnúť sa tak fyzickému dodaniu.

Ako už bolo uvedené, s komoditami sa vo veľkej väčšine obchoduje pomocou futures kontraktov. Tie sú štandardizované, takže si stačí vybrať mesiac exspirácie kontraktu a kúpiť ho. Vo všeobecnosti platí, že najviac obchodované sú najbližšie mesiace. Názvy komodít a kontraktných mesiacov bývajú uvádzané v angličtine, napr. CORN DEC 2013 predstavuje futures kontrakt na dodanie kukurice v decembri 2013. Každý futures kontrakt má okrem svojho názvu a termínu dodávky aj tzv. First notice day (FND) a Last trading day (LTD):

  • First notice day – deň, kedy je investor upozornený na to, že v krátkom čase vyprší kontrakt príslušnej komodity a pokiaľ sa kontraktu včas nezbaví, bude musieť celý záväzok (dodávku komodít) prevziať a vyrovnať v plnej výške.
  • ​Last trading day – posledný deň, kedy má investor ešte možnosť držaný kontrakt komodity predať niekomu inému a zbaviť sa záväzku komoditu fyzicky prevziať.

Ak je motívom obchodovania s komoditami špekulácia, často sa využíva obchodovanie na páku (leverage). Znamená to, že sa obchoduje s mnohonásobne väčšou hotovosťou než s akou investor disponuje. Túto hotovosť mu požičia broker a investor je vďaka tomu schopný dosahovať väčšie zisky, ale i straty.