Investícia bez zaistenia

Investícia bez zaistenia je druh investície, kedy investor financuje celú pozíciu z vlastných finančných zdrojov. Investíciu je tiež možné čiastočne financovať aj z požičaných zdrojov, teda na úver. V takom prípade hovoríme o obchodovaní na páku. Obidva spôsoby majú svoje výhody i nevýhody. Pri obchodovaní pomocou zaistenia (minimálna čiastka, ktorú musí investor zložiť v hotovosti, je nazývaná margin) možno nakúpiť a držať relatívne drahú a veľkú investíciu. Takýmto spôsobom možno dosiahnuť relatívne vysoké zisky (aj niekoľkonásobok toho, čo možno zarobiť pri investovaní výlučne vlastných finančných prostriedkov), ale aj niekoľkonásobne vyššie straty.

Investovanie bez zaistenia
Bez zaistenia, s využitím výlučne vlastných voľných finančných prostriedkov, ktorých drobný investor zvyčajne nemá veľa, možno investovať do niekoľkých rôznych typov investícií. Na nákup akcií je potrebná suma najmenej v rádovo desiatkach tisíc korún (tisícok eur) aby sa investícia kvôli poplatkov vyplatila. Na nákup dlhopisov sú obyčajne potrebné porovnateľné sumy. Investovanie je možné aj prostredníctvom podielových fondov, ktoré majú vo svojich portfóliách akcie aj dlhopisy a umožňujú investovanie aj menších súm. S väčším množstvom finančných prostriedkov možno investovať do komodít, certifikátov a iných finančných derivátov, cudzích mien, nehnuteľností, aj do alternatívnych druhov investícií (napr. do umenia).

V prípade nedostatku finančných prostriedkov možno siahnuť po obchodovaní na margin, ktoré umožňuje investovanie pomerne malých súm vzhľadom k veľkosti pozície, ktorú investor ovláda.

Investície bez zaistenia môžu tiež odkazovať na investovanie bez využitia tzv. hedgingu (princíp ochrany pred rizikom strát pomocou rôznych finančných nástrojov).


Princíp investície so zaistením (pákové obchodovanie)
Pri obchodoch so zaistením je možné investovať relatívne malú sumu (tzv. zaistenie, no častejšie margin), za ktorú možno nakúpiť väčšie množstvo investičného aktíva ako táto suma. Zvyšok finančných zdrojov potom investorovi požičia brokerská spoločnosť. Za poskytnutý úver platí klient brokerovi úroky, ktoré sa u českých brokerov pohybujú na úrovni jednotiek percent.

Peniaze od brokera umožnia investorovi využiť pákový efekt, čo môže niekoľkonásobne zvýšiť jeho výnosy v porovnaní s bežným nákupom cenných papierov. Pri 50 % úvere (páka 1:2) a celkovej investovanej sume 100 000 Kč je potom pri výnose 10 % výnosy investora z celej pozície o čosi menej ako 10 000 Kč (po odpočítaní úrokov a poplatkov). Vzhľadom na pôvodne investovanú sumu 50 000 Kč to predstavuje pre investora výnos takmer 20 %.


Výhody obchodovania sa zaistením:
- vyššia ziskovosť vďaka pákovému efektu,
- široké spektrum „pákovaných" investičných nástrojov.


Riziká obchodovania so zaistením:
- vyššia volatilita investície spôsobená pákovým efektom,
- platenie úrokov z poskytnutej pôžičky znižuje konečný výnos,
- výrazné riziko straty pôvodného vkladu (margin) pri vysoko pákovaných obchodoch.

Ak dôjde k situácii, že množstvo vlastných zdrojov investora (margin) klesne pod úroveň minimálneho zaistenia, broker vyzve klienta na doplnenie prostriedkov na účte (tzv. margin call). Pokiaľ investor prostriedky nedoplní, môže sa stať, že broker mu uzavrie jeho pozíciu aj so stratou, aby sa ochránil pred vlastnou stratou vypožičaných prostriedkov.


Príklad pozitívneho efektu pri obchodovaní so zaistením:
Investor nakúpi akcie v hodnote 100 000 Kč, so zaistením 50 %, t.j. 50 000 Kč platí zo svojho a 50 000 Kč mu požičia broker za 5 % úrok. O rok neskôr už predstavuje hodnota cenných papierov 125 000 Kč. Výnos z investície predstavuje 20 000 Kč, čo pre investora znamená zhodnotenie o 40 % (25 000 vzostup ceny – 5 000 úroky). Hodnota akcií pritom vzrástla iba o 25 %.


Príklad negatívneho efektu pri obchodovaní so zaistením:
Investor nakúpi akcie v hodnote 100 000 Kč so zaistením 50 %, 50 000 Kč zaplatí zo svojho, druhú polovicu mu požičia broker. O rok neskôr ale hodnota akcií predstavuje len 70 000 Kč, investor teda utrpel stratu vo výške 35 000 Kč. To pre neho predstavuje stratu prevyšujúcu 70 % (-30 000 pokles ceny – 5 000 úroky), pričom pri obchodovaní bez zaistenia by jeho strata bola len 30 %.