Iné zaistenie

Nástroje, ktoré nie sú obchodovateľné online. Príkladom môžu byť dlhopisy a iné pozície prevádzané z inej banky.